24 stycken nyfikna på skolledarskap

Deltagarna står uppradade.

Nu startar vi utvecklingsprogrammet Skolledarskap i sikte!

Tänk att få utforska det egna ledarskapet, bygga nätverk och fördjupa sina kunskaper om grundskoleförvaltningen. 24 förväntansfulla deltagare hade detta i fokus när utvecklingsprogrammet ”Skolledarskap i sikte” startade den 31/1 – 2/1 på Rönnen.  Syftet med programmet är att väcka intresse och rusta medarbetarna i GRF att söka skolledartjänster. Under det ettåriga utvecklingsprogrammet kommer deltagarna att få insyn i skolledarnas arbete, utforska skolledarskapet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och utbildas i organisera för lärande.
Ida Karlsson och Johan Rasmusson, båda biträdande rektorer, var först ut och gav en inspirerande och komplex bild över att vara biträdande rektor. De lämnade efter sig många tankar och frågor i deltagarnas huvud men också mycket inspiration och glädje. Johan och Ida avslutade med att konstatera: Det är världens roligaste jobb.

Upplevelsestig på Rönnen

Upplevelsestigen är redan en klassiker och tack vare engagerade medarbetare på Rönnen fick deltagarna en inblick i stödfunktionernas arbete. Carina och Jessica på Kommunikationsavdelningen, Lennart på HR-avdelningen, Joakim och Drilon på Ekonomiavdelningen, Laila på Myndighetsavdelningen, Karin och Magnus på PI Malmö och Henric på SoS delade med sig vad de gör och vilket stöd de riktar till skolledare. Upplevelsestigen började med att Malin Ullman från Kvalitetsavdelningen gick igenom styr- och ledningssystemet och slutade med att Johanna från Pedagog Malmö informerade om möjligheten att arbeta med kollegialt lärande genom att blogga.
Det sista som hände den här gången var att deltagarna delades in i lärgrupper och startade förberedelserna inför att observera ett APT-möte och intervjua en biträdande rektor.
Det är med stor glädje vi programansvariga kan konstatera att uppstartsdagarna blev så bra, tack vare ett bra upplägg och framförallt tack vare härligt engagerade deltagare. Det bådar gott inför framtiden för både programmet och för GRF.
Elisabet Graci, Specialist Organisationspsykolog, PI Malmö
Anders Lindmark, Utvecklingssamordnare, PI Malmö
Tina Rörgren, Utvecklingssamordnare, PI Malmö