Andra kullen ”Skolledarskap i sikte” färdiga

Havet rullar in på sandstrand.

Den 30 november 2018 avslutades andra omgången av förvaltningens utvecklingsprogram ” Skolledarskap i sikte”. Det gjordes med diplomutdelning och skålande med alkoholfritt bubbel.

Avslutningsinternatet genomfördes i Ystad 29–30 november och det var aktiviteter in i det sista. Sista gästen på programmet var Grundskoledirektören Anders Malmqvist som gav deltagarna en bild av skolan utifrån ett förvaltningsperspektiv. Anders avslutade med att säga att” Ni är viktiga för förvaltningen, ni behövs för att säkerställa återväxten av skolledare och att genomföra programmet ”Skolledarskap i sikte” är en pusselbit i detta arbetet.”

Det är mycket som ska hinnas med under programmets 15 dagar. Föreläsningar av verksamma skolledare, workshops, litteraturläsning, intervjuer av biträdande, APT-observationer m.m. och inte minst reflektioner enskilt och i grupp. En positiv bieffekt av programmet är att förutom allt obligatoriskt att det skapas nätverk mellan deltagarna. Nätverk man kan ha nytta av både professionellt och till AW.

Fokus har varit på biträdande rektorsrollen med evidens och beprövad erfarenhet som utgångspunkt. En genomgående kommentar och reflektion av deltagarna har varit upptäckten av uppdragets komplexiteten. En deltagare uttryckte det fint i sin utvärdering ”Lyxen att under ett år få utforska skolledarrollens komplexitet och utveckla sin förståelse för den verksamhet man arbetar i är fantastiskt.”

Pedagoger samtalar i konferensrum.

 

Det som varit fantastiskt och härligt är deltagarnas enorma engagemang för eleverna. Vid varje tillfälle av programmet har eleverna varit närvarande. Det bådar gott för Malmös grundskolor.

Nu är det bara att ta nya tag och börja planera inför nästa omgång ”Skolledarskap i sikte” som startar hösten 2019.

Tack för att jag och Elisabet fick hänga med omgång två.

Anders & Elisabet