Unos Uno Årsrapport 2012: Effekterna av en dator till varje elev

Omslag till Unosunos forskningsstudie.
Pauli gymnasium och Augustenborgsskolan i Malmö ingår i forskningsprojektet Unos Uno som studerar skolor som helt eller delvis har infört en dator till varje elev.

Omslag till Unosunos forskningsstudie. Den 16 januari släppte Örebro Universitet ”Unos Uno årsrapport 2012”.

Unos Uno följer under 2010-2013 ett antal skolor  i 11 olika kommuner. Syftet med projektet är att löpande studera och analysera effekterna och resultaten av genomförande av en dator till varje elev utifrån några olika perspektiv;

 • elevers utveckling och lärande,
 • pedagogers roll och arbetssätt,
 • skolledningens styrning och ledning samt
 • samverkan och relationer mellan skola och hem.

Unos Uno årsrapport 2012 är en kort sammanfattning av dels de frågor som var framträdande under 2011 dels några nya frågor som fått betydligt ökad vikt under 2012 års enkäter och intervjuer.

Sammanfattningsvis kan forskarna se en rad framsteg, särskilt på vissa skolor där man gjort tydliga insatser på specifika områden. Det kan gälla utveckling av mer effektiva undervisningsmetoder, som t.ex. metoden att skriva sig till läsning, eller hantering av sociala medier. Men forskarna ser också att det är en lång väg kvar till den önskvärda situationen och att vägen dit fram för allt innehåller en rad utmaningar för skolledningar och kommuner. För skolledningarna gäller utmaningar fram för allt utveckling av gemensamma pedagogiska resurser och kvalitetssäkring av arbetsmetoder. För kommunerna gäller det främst finansiering av datorer, ansvar för gemensamma tekniska resurser och stöd till skolorna för kvalitetssäkring av arbetsmetoder.

I Unos Uno årsrapport 2012 kan man läsa mer om de framträdande frågor som forskarna lyfter fram:

 1. Skolledning är en kritisk faktor
 2. Kvalitetssäkring av nya arbetsmetoder – en ledningsfråga
 3. Datorerna är i skolan för att stanna, frågan är hur de ska betalas
 4. Arbetsmiljö
 5. En majoritet bland lärare och elever är potitiva – men mindre så på gymnasiet
 6. Ensamarbete
 7. Lärarnas utformning av arbetsuppgifter för elever är en nyckelfaktor
 8. Undervisningsmaterial för nya lärarformer är underutvecklade.
 9. Lärarnas tillgänglighet utanför skoltid kommer att bli ett problem
 10. ”Reclaim the students”; sociala medier

Forskarna kan i studien se att det går att vända trender i den riktning skolan önskar. De skolor som har arbetat aktivt med problemområden som lyftes fram i rapporten för 2011 har genom aktivt arbete lyckats vända utvecklingen under 2012. Detta tycker forskarna är viktigt att belysa.

Länk till Unos Uno årsrapport 2012 (29 sidor + bilagor):
https://dl.dropbox.com/u/4204219/%C3%85rsrapport%202012-UnosUno.pdf 

Unos Uno’s hemsida:
http://unosuno.blogspot.com

Forskningsprojektet Unos Uno genomförs av Örebro universitet. Ansvariga för prjektet är Åke Grönlund, professor i informatik, och Tomas Englund, professor i pedagogik. Forskningen utförs tillsammans med ett antal doktorander.

Mer att läsa om Unos Uno:
Lärarnas Tidning: Datorn fälla eller frälsare. 2011-12-01

Omvärldsbloggen, Skolverket: Skolan, kommunerna och praktikbaserad forskning. 2012-05-15

Pedagogiska magasinet: I rummet mellan digitalt lärande och analoga mål. Nr 6 2012.

 

Charlotte Christoffersen
it-pedagog, Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad