Det komplexa lärandet i förskolan

Två barn sitter och leker på en bänk inomhus

Under konferensen Framtidens lärande – nu öppnar vi klassrumsdörrarna, som hölls i Stockholm tidigare i år var en av talarna Per Dahlbeck från förskoleförvaltningens pedagogiska utvecklingsteam norr.

Fokus för konferensen var frågan om hur forskning kan stärka kvaliteten i skolors arbete för att nå bättre resultat. I denna film diskuterar Per Dahlbeck att lärandet som vi tänker ska ske i förskolan och skolan är något komplext. Han pratade om att det inte finns, och aldrig kommer att finnas, enkla lösningar för att optimera ett lärande. Han erbjöd olika sätt att förstå och förhålla sig till lärande som gav olika dagliga utmaningar och därmed olika strategier för det pedagogiska arbetet. Klicka dig vidare för att se hela videon hos DIU-redaktion.

Foto: Colourbox