Det snackas om…

Nyhetsskylt
News concept

Nu är det dags för helg! Att det är fredag innebär också att det är dags för Pedagog Malmös redaktion att sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Att rektorn ska vara en pedagogisk ledare är det nog ingen som säger emot. Men hur gör man? Vad innebär det egentligen? Och hur har det förändrats över tid. Det är några av frågorna som ställs i en ny avhandling med titeln: ”Rektors pedagogiska ledarskap – en kritisk policyanalys”. 

Lärarnas riksförbund i Malmö kommenterar en ny arbetsmiljöundersökning som bland annat visar att schemaläggning utan pauser är vanligt och bidrar till den stress som lärare och studie- och yrkesvägledare känner. Men även att många känner press när det gäller betygssättning och en allmänt stressig vardag.

— Man springer mellan de olika uppdragen och man har aldrig tid att stanna upp och fråga elever hur de mår eller hur det går. Det är en stor skillnad mot bara 4–5 år sedan. Lärarbristen påverkar arbetsmiljön, säger Johan Åström, vice ordförande Lärarnas Riksförbund Malmö till Skolvärlden.

Ny forskning visar att teknikämnet i förskolan behöver utvecklas. Ofta blandas ämnena teknik och naturvetenskap ihop och det finns en tro i att om man använder digital teknik så räknas det som teknik. Något som inte stämmer menar forskaren Pernilla Sundqvist. 

— Men att använda en lärplatta för att titta på djur och lära sig hur de låter är ju inte teknik. Det här är ett viktigt resultat för att bättre stötta studenter och förskollärare i att förstå teknik i förskolan, säger hon till Skolporten.

Hennes avhandling heter: Förskolans teknikundervsining: vad och hur?