Det snackas om…

Ordet news bildas av färgglada pusselbitar.

Nu är det fredag och det är dags att ta sig en tillbakablick på några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats under veckan som har gått.

Det är helt andra förutsättningar för ledarskap i förskola jämfört med skola. Det menar Sara Thorén som har varit rektor både i skola och i förskola. Hon sitter också i Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse. En sak som skiljer är till exempel att en förskolerektor ofta har flera förskolor att ansvara för och det ständiga flackandet gör att det är svårt att hinna med det pedagogiska ledarskapet. Även lönen är något som skiljer – även om det börjar jämna ut sig i och med att titeln rektor infördes i förskolan för ett tag sedan.

– Rektorer i grundskolan har fortfarande några tusen högre i snittlön per månad än rektor i förskolan. Men tidigare kunde även en biträdande rektor i grundskolan ha mer än en rektor i förskolan, och det är inte okej, säger Sara Thorén till Tidningen Chef och Ledarskap. 

Tidningen Grundskolan har gjort ett nedslag hos Värner Rydénskolan som enligt deras granskning har lägst andel gymnasiebehöriga elever som går ut nian. Mycket har hänt sedan skyddsombuden stängde ner högstadiet på skolan efter att man menade att elevers och lärares säkerhet inte kunde garanteras. Mats Nilsson, biträdande rektor, berättar:

– Uppgiften var att städa och räta upp situationen på skolan. Det saknades en tydlighet. Vi började med att tillsammans med all personal skapa strukturer och rutiner för hur skolan skulle jobba med alltifrån incidenter som inträffade till undervisningen, säger han till tidningen och menar att behörigheten hos eleverna kommer att höjas redan detta läsåret. 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har gjort en rapport kring vilka insatser kommunala huvudmän har gjort för att säkra kvaliteten på utbildningen för nyanlända elever. Rapporten visar att en majoritet av kommunerna har anställt samordnare och ordnat kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för personal. Men många utmaningar kvarstår. Bland annat är bristen på lärare och studiehandledare stor. Även bristen på lokaler, ekonomiska resurser och kontakten med Migrationsverket och vårdnadshavare menar man är en utmaning. Här kan du hitta hela rapporten. 

Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som publiceras på Pedagog Malmö? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev som kommer ut varje onsdagsmorgon. Anmäl dig här för att inte missa pedagogiska tips, inspirerande arbetssätt och insiktsfulla blogginlägg!