Det snackas om…

News står på klossar av trä

Fredag är här och det är dags för nyhetsbrev. Pedagog Malmö sammanfattar några av de skolnyheter som har publicerats under den gångna veckan.

En rektor och två lärare i Malmö har blivit avstängda från sitt jobb efter misstanke om ekonomiska oegentligheter. Malmö stad har lämnat in en polisanmälan. Läs mer här.

Skolverket säger nej till att kalla förskolechefer för rektorer. Fackförbunden är splittrade i frågan som har skickats ut på remiss. Läs mer om argumenten och bakgrunden här.

PISA och TIMMS känner de flesta i skolvärlden till. Nu finns också ICCS – International Civic and Citizenship Education Study. I den undersökningen mästs elevers kunskaper, värderingar och engagemang i samhällsfrågor och demokratifrågor bland elever i årskurs 8. Och för Sveriges del är resultatet en succé. Läs mer här.

Illustration: Colourbox