Det snackas om…

News står på tecknat papper och med blå radio vid sidan.

När fredagen är kommen brukar Pedagog Malmö sammanfatta några av de skolnyheter som har publicerats under veckan. Denna fredagen är inget undantag.

En fråga som länge har diskuterats är huruvida förskolechefer ska bli kallade rektorer. Nu har regeringen satt ner foten i frågan: Förskolechefer ska bli rektorer. En annan del i regeringsförslaget är att fritidspedagoger ska ha yrkeslegitimation. Läs mer här.

Skolverkets specialpedagogikslyft har kritiserats tidigare för att inte tillräckligt ta hänsyn till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf). Kritiken har nått fram och nu ska npf-perspektivet stärkas. Läs hur de planerar att göra det här.

En ny rapport om karriärstjänster från Skolverket att för första gången har en majoritet av förstelärarna tillsvidareanställning som förstelärare. Antalet tillsvidareanställda har ökat från drygt 5 500 våren 2016 till nästan 8300 hösten 2017. Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten och här hittar du själva rapporten.