En rektors tankar kring grundskolefotboll mot rasism

Personalen på Oxievångsskolan står framför skolan och håller upp ett rött kort som det står
Personalen på Oxievångsskolan ger rasismen rött kort

I samband med skolstarten och att Oxievångskolan anmält sig till årets Grundskolefotoll mot rasism- för allas lika värde 2019/2020 blev jag inbjuden till skolan av rektor Jenny Nyberg. Rektor Jenny har bestämt sig för att stolt synliggöra sina medarbetare och skolan i arbetet med att uppnå Globala målen, bland annat mål 16: Fredliga och Inkluderande Samhällen. För dem kommer grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde att bli ytterligare ett verktyg för att just sträva efter och uppnå mål 16 i Globala Målen.

Jenny Nyberg samlade sina medarbetare vid huvudingången till skolan för att symboliskt uttrycka och synliggöra Oxievångsskolans ställningstagande och förutsättningen för att uppnå Mål 16, genom att Ge rasismen rött kort!

Efter att ha varit i kontakt med Jenny vid ett flertal tillfällen via mejl, blir jag mer och mer nyfiken på hennes engagemang, klokskap och visioner som jag tyder mellan raderna. Jag passar på och ställer några frågor till henne för att få ta del av hennes tankar, visioner och mål.

Vad är du stoltast över på Oxievångsskolan?

— Som rektor på Oxievångsskolan är jag stoltast över vår personal som varje dag arbetar för att skapa varje elevs bästa skola! En enorm värme finns i kollegiet med inställningen att varje barn ska lyckas! Varje barn ska få sin gyllene biljett till framtiden!

Varför ger ni rasismen rött kort?

— Vi arbetar för att skapa en inkluderande skola där alla människor är välkomna för den de är! Vi vill ha en värld där alla människor oavsett ursprung eller bakgrund och förutsättningar  behandlas likvärdigt!

Hur kopplar du Varje elevs bästa skola till Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde?

— Grundskolefotboll mot rasism symboliserar ramverkets hjärta! Vårt ledarskap ger effekt för våra elever! Genom att tillsammans med min personal leda en skola där varje elev är i fokus och där våra handlingar går i linje med ramverket – då kommer detta också få effekt för våra elever! Tillsammans med Grundskolefotboll mot rasism kan vi få verktyg att nå ännu längre.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

För ytterligare frågor och/eller tips kontakta, gustavo.nazar@malmo.se. Här kan du anmäla din klass:

Det finns fortfarande plats för din skola/klass.

Arbetsområdet på Malmö delar

Youtube