Föräldrar diskuterar värdegrund på flera olika språk

Skyltar med olika språk.

Många olika språk surrar i entréhallen utanför Mottagningsenheten Mosaik. Föräldrar och tolkar hittar varandra med hjälp av färgglada skyltar som barnen tillverkat. Det är dags för föräldrainformation för nyanlända föräldrar!

Att fortsätta att utveckla samverkan med föräldrar är viktigt, det vet vi. Till oss på Vägledning & Stöd, på Mottagningsenheten Mosaik, välkomnas därför vårdnadshavare till nyanlända barn till information om den nya skolan i Sverige.

Skylt med glada barn och texten: Varje elevs bästa skola.
Att jobba för god föräldrasamverkan är ett inringat behov i Malmö

Ett syfte med vårt möte är att starta dialog om skolsystemet de nu står inför. Läroplanens kapitel 1 och skolans värdegrundsarbete är utgångspunkten. Vi vill också ge utrymme för föräldrarnas egna förväntningar och frågor. Det blir en minst sagt flerspråkig dialog, vilket är både en spännande och utmanande form; faktiskt helt nödvändig för att alla ska kunna vara delaktiga! Att låta föräldrarna använda sina modersmål genom tolkarna öppnar för smågruppsdiskussioner och hjälper fram känslan av att mötet handlar om demokrati, för demokrati, genom demokrati.

 

Skyltar med olika språk.
Tänk er surret i aulan när alla språk strålar samman…!

Vår stund innehåller även information om att ämnet svenska som andraspråk är likvärdigt svenskämnet, om barnens rätt till studiehandledning i skolämnen på sitt starkaste språk, samt att vi verkligen rekommenderar modersmålsundervisningen! Skolans alla ämnen, kunskaper, förmågor och betyg, i jämförelse med hemlandet, talas det såklart också om. Fokus får även det mer svårfångade, som normer gällande relation lärare och elev. Det dröjer sig föräldrarna gärna kvar vid.

Kaffetermosar och kakor framdukade.
Dynamiken under det flerspråkiga te- och kaffeminglet. – Finns det något bättre?

Vårdnadshavare till nyanlända barn har börjat sin delaktighet i barnens skolgång genom mötet hos oss på Mosaik. Vi på Vägledning & Stöd finns nu för mottagande skolor som vill bygga vidare på föräldrakontakten. Ni kanske planerar läsårets första föräldramöte snart? Blir det flerspråkigt?

Vi tar gärna tips tillbaka. – Hur gör just er skola för att inkludera nyanlända föräldrar? 

De första tre veckorna i augusti tog inskrivningen i Malmö emot 225 nyanlända skolbarn från 25 olika länder.

Kontakta oss: 

Utvecklingssekreterare, Vägledning & stöd, Mottagningsenheten Mosaik

lisa.lundkvist@malmo.se, 0733-022165

elma.radovac@malmo.se, 0733-441806

johanna.soderlund@malmo.se, 072-9664726