Fortbildning för John Polias & praktikerkonferens

John Polias håller upp grön pratbubbla.
I april fick vi som språkutvecklare på Kroksbäcksskolan, Anna och Karin, möjlighet att gå en kurs i genrepedagogik för John Polias.

John Polias från Australien,  är i grunden ma/no-lärare men forskar idag kring genrepedagogik. Polias är medförfattare till bland annat Genrebyrån (2008) och har inspirerat Britt Johansson i hennes arbete med genrepedagogik på Knutbyskolan, Rinkeby.

John Polias håller upp grön pratbubbla.

 

 

 

 

 

John Polias, ”How language works”, Kista konferenscenter

Vi kände oss priviligerade att tillsammans med Britt Johansson och femton lärare från olika delar av Sverige, få fördjupad kunskap i genrepedagogik av John Polias. Som kursdeltagare fick vi ta del av aktuell forskning som presenteras i hans  böcker ”How language works”.

På Kroksbäcksskolan är vi mitt i planeringsarbetet kring höstens fortbildning i genrepedagogik, därför passade denna kursen oss ypperligt.

Ett av Polias budskap var att barn är lärlingar, lärarna är mentorer/handledare. Genre är en aktivitet man utför. När du planerar lektionerna, undervisar och bedömer ska genrearbetet genomsyra hela processen. Detta innebär att alla moment måste vara förankrade i varandra samt den genre du arbetar i.

Polias undervisade om funktionell grammatik som han ansåg hade tydliga kopplingar till matematik och logik. Han visade också visuella modeller för hur specifika ämneskunskaper i NO kan läras in utifrån ämnets typiska textdrag (tex förklarande genren).

Kursen kommer att fortsätta i september och vi ser fram emot ytterligare fördjupning i genrepedagogik.

Praktikerkonferens med Britt Johansson

Därefter var det vår tur att delge våra kunskaper i genrepedagogik för andra lärare i Sverige. Britt Johansson (författare till Låt språket bära, 2012) hade anordnat en praktikerkonferens på Van der Nootska palatset i Stockholm.

Exteriör på gammalt pampigt stenhus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikerkonferens 2014

På konferensen föreläste lärare om det genrepedagogiska arbetet på sina skolor. Vi fick se många goda exempel på hur undervisning kan genomföras och vi var imponerade av flera skolor som kommit långt i IKT-arbetet i kombination med genrepedagogik. Vi själva föreläste om hur man på Kroksbäcksskolan arbetar med genrepedagogik i ett F-9 perspektiv. Då vi var ensamma om att anamma genrepedagogik för högstadieelever, var många intresserade av att se progressionen från de yngsta eleverna i förskoleklass, till de äldsta eleverna på högstadiet. Vi knöt kontakter med lärare från flera andra skolor som vi ser fram emot att ha ett utbyte med i framtiden.

Kvinnor föreläser framför projicerad presentation.

 

 

 

 

 

Föreläsning Van der Nootska Palatset

 

Karin Andersson & Anna Schylander