Går det att skapa integreringsvinster mellan digitalisering och kollegialt lärande?

Man jonglerar med färgglada bollar.
Juggler Juggling Multicolor Balls-Studio
Jag upplever ofta i skolans värld att det finns väldigt många måsten.

Skolor måste ha en likabehandlingsplan, jobba med systematiskt kvalitetsarbete, köpa in läromedel och möbler, schemalägga, digitalisera, samarbeta med vårdnadshavare, arbeta med professionsutveckling, följa läroplaner, svara på enkäter från sin skolförvaltning, förbereda sig för besök från skolinspektionen, …, …, …, och mitt i detta viktiga får vi aldrig, aldrig glömma att allt vi gör syftar till att främja barns utveckling och elevers lärande.

Situationen i skolan är med andra ord ganska komplex och ibland är det bara för många bollar i luften samtidigt. Jag har funderat väldigt mycket sista året på hur allt viktigt som måste göras egentligen går ihop. Här tänker jag att Scherps (2013) begrepp kring att skapa en helhetsidé är tänkvärt. Om vi vet vilken riktning vi vill röra oss i, är det lättare att fatta beslut kring hur bollarna i luften behöver röra sig för att komplettera och underlätta för varandra.

Två av de lite större bollarna (utvecklingsområdena) som nästan alla skolor och förskolor jobbar med idag handlar om digitalisering och kollegialt lärande. Ganska ofta arbetar man med dessa i separata processer, även om det kanske skulle kunna gå att identifiera mervärden i att låta dem samspela. Låt oss därför nu pröva tanken på att istället för att arbeta med dessa separat, se om det går att integrera dem.

Om vi börjar med digitalisering, så specificerar den nationella digitaliseringsstrategin, läroplaner och ämnesplaner hur skolor bör jobba med detta. Men digitalisering är så mycket mer än bara digitala verktyg och teknisk kompetens. Det handlar också om hur tekniken används i undervisningen och för samarbete och kommunikation, samt om arbetsmiljö, administration och organisation. För ingen av dessa delar av digitaliseringen är det självklart hur den bör utvecklas. Om den nu ska bidra till att främja barns utveckling och elevers lärande, är det viktigt att göra den på rätt sätt, men hur kan vi veta vad det är? Här skulle det kollegiala lärandet kunna vara en väg framåt. Att tillsammans samarbeta om hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter för att förbättra skolan gör att alla inte behöver uppfinna hjulet själva utan att vi tillsammans kan utveckla bra gemensamma modeller och tillämpningar.

På samma sätt kan vi argumentera för att det kollegiala lärandet stärks av digitaliseringsprocesser i att det blir lättare att dokumentera utvecklingsarbete, kommunicera med kollegorna och med hjälp av digitala verktyg utveckla nya sätt att arbeta i klassrummet för att främja lärande.

Genom att planera för hur vi kan arbeta med digitalisering och kollegialt lärande samtidigt, finns det en möjlighet att binda ihop processerna så att det inte blir riktigt lika många bollar i luften samtidigt. Ofta är det inte så mycket extra arbete att tänka kring hur ett nytt digitalt system kan komplettera utvecklingsarbetet som redan sker i personalens kollegiala lärande. Det kan till och med vara så att det blir ett mervärde i att inte behöva tänka på detta som två separata utvecklingsprocesser utan att istället integrera dem.

Är ni intresserade av att höra hur integreringsvinster kan skapas och vilket ansvar olika professionsgrupper har i en sådan process är ni välkomna till en öppen föreläsning på detta tema. Jag har tillsammans med Edward Jensinger skrivit en bok (Sjöblom & Jensinger, 2020) som handlar om detta och i samband med bokreleasen håller vi en gratis föreläsning för alla digitaliserings- och skolutvecklingsintresserade.

Bokomslag till: Att integrera digitalisering och kollegialt lärande.

 

 

 

 

 

 

 


Länk till inbjudan:
https://drive.google.com/file/d/1rlAjnlZGGRIWP9PiLWx9kLZGnjmU1Skr/view?usp=sharing

Anmälningslänk: https://forms.gle/Ri6Lowc8Qa6Y1xSj8

 

/Marie Sjöblom
Vetenskaplig utvecklingsledare, Pedagogisk Inspiration

 

Referenser
Scherp, H-Å. (2013). Lärandebaserad skolutveckling: lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat. Lund: Studentlitteratur.
Sjöblom, M. & Jensinger, E. (2020). Att integrera digitalisering och kollegialt lärande: om skolutveckling. Lund: Studentlitteratur.
Bilden på jonglören är hämtad från Colourbox.