Hur engagerar jag mina medarbetare?

Fem ungdomar sträcker fram händerna.

Letar du efter ett organiserat och strukturerat sätt att engagera dina medarbetare, i grupper, för att bygga ägande, kunskap och hitta lösningar på utmaningar som du har identifierat i din organisation?

(English version follows Swedish version)

Då behöver du inte leta mer.

Strukturer för lärande hjälper till att bygga en kultur där arbete i grupp både uppmuntras och stöds. De är användbara för kompetensutveckling, kulturbygge och lösningsinriktat lärande. De kan användas i olika sammanhang för att bygga samarbete.

Strukturer för lärande är interaktiva, så medarbetarna är engagerade och aktiva i sitt lärande.

Strukturer för lärande är roliga, så medarbetarna uppskattar arbetet och bibehåller motivationen.

Strukturer för lärande ger utrymme för diskussion och kritiskt tänkande, så medarbetarna lär sig mer, diskuterar mer och ägnar sig mer åt problemlösning.

Strukturer för lärande bygger samarbete eftersom grupperna behöver arbeta tillsammans för att genomföra uppgifterna.

För mer information om strukturer för lärande och för några bra exempel att använda med dina grupper, gå till https://cityofmalmo.omniacloud.net/171-grundskoleforvaltningen/strukturer-for-larande (OBS länk går till Malmö stads intranät och kan vara låst.)

Lycka till och gott samarbete!

Peter Hayes och Sara Unogwu.

 

Are you looking for an organised and structured way to engage your staff, in teams, in order to build ownership, knowledge and find solutions to issues you have identified in your organisation?

Look no further?

Strukturer för lärande help build a culture where working in teams is both encouraged and supported. They are useful in competence development, culture building and solution-focused learning. They can be used in various scenarios to help build collaboration.

Strukturer för lärande are interactive, so staff are engaged and active in learning.

Strukturer för lärande are fun, so staff enjoy the work and stay motivated.

Strukturer för lärande allow discussion and critical thiking, so staff learn more, discuss more, and problem-solve more.

Strukturer för lärande build collaboration because teams are required to work together in order to complete tasks.

 

For more information about Strukturer för lärande and for some great examples to use with your teams, go to https://cityofmalmo.omniacloud.net/171-grundskoleforvaltningen/strukturer-for-larande

Lycka till and happy Collaborating.

Peter Hayes och Sara Unogwu.