”Genom mötet skapar vi varje elevs bästa skola”

Elever och personal på Johannesskolan håller upp lappar med texten

Det krävs ett jämlikhets- och hållbarthets ledarskap för att hålla ihop Malmö. Ett ledarskap som överskrider gränser och skapar förutsättningar för jämlikhet och likvärdighet, tillit och framtidsperception i den segregerande staden. På den vägen kom jag i kontakt med Pär Blondell för 10 år sedan. En rektor som ansträngde sig för att stötta sina medarbetare i klassrummet och i organisationen men, också, hålla ihop och hållbart sin skola och elever i relationen med Malmö.

Pär Blondell var, som rektor och skolledare, med och startade upp Grundskolefotboll mot rasism – för allas lika värde GFMR/Ge rasismen rött kort! GRRK på Strandskolan, med kollegor, elever och föräldrar 2013. Från och med i år är Pär rektor och skolledare för Johannesskolan, Malmö stad. I samband med de nya möjligheterna, på Johannesskolan, med kollegor, elever och föräldrar väljer Pär att fördjupa samarbetet med GFMR/GRRK Grundskolefotoll mot rasism- för allas lika värde 2019/2020.

Jag blev inbjuden till Johannesskolan av Pär. Det skall vara på riktigt påpekar han, det ska kännas. Han samlade sina medarbetare och elever på skolgården för att symboliskt uttrycka och synliggöra Johannesskolans ställningstagande för alla människors lika värde genom att ”som ett lag” samlas och  Ge rasismen rött kort! Därmed, som en handling, synliggöra sina visioner och mål tillsammans med barnen och kollegor. Värdegrunden skall göras, det är en handling som skall till!

Pär Blondell och eleve rhåller upp röda kort där det står Ge rasismen rött kort.

På plats passar jag på att ställa några frågor till Pär, för att återigen synliggöra hans tankar, visioner och mål.

– Vad är du stoltast över på Johannesskolan?

– På Johannesskolan gör vi skillnad på riktigt för varje elevs bästa skola. Denna vision är vi riktigt stolta över att stå bakom.

– Varför ger ni rasismen rött kort?

– Förståelsen för alla människors lika värde startar redan i tidig ålder och kan vi i skolan förmedla och leva denna tanke så får vi en bättre värld.

– Hur kopplar du Varje elevs bästa skola till Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde?

– Genom Grundskolefotboll mot rasism – för allas lika värde, låter vi elever över hela Malmö mötas kring alla människors lika värde. Genom mötet mellan elever skapar vi varje elevs bästa skola.

– Vad driver dig som rektor och ledare?

– Jag vill göra skillnad för barn och unga på riktigt. Att skapa förutsättningar för personal och elever att utveckla en god utbildning driver mig i mitt ledarskap.

Det krävs ett ledarskap för att tänka och göra likvärdighet och jämlikhet för alla. Och, därmed, göra Malmö hållbar för våra barn och elever. Tack tack Johannesskolan, tack Pär!!  #agenda2030 #gerasismenröttkort #varjeelevsbästaskola

LÄS OCKSÅ: En rektors tankar kring Grundskolefotboll mot rasism