Kloka Komvux Malmö

Eva Akenine och Annette Gillholm, bibliotekarier
Eva Akenine och Annette Gillholm, bibliotekarier

Känner du någon som har gått på Komvux? Troligen! Denna fantastiska chans att få studera som vuxen att genom utbildning ta sig vidare i livet. Det är en speciell upplevelse att träffa före detta elever som har flugit vidare till att erövra nya yrkesbanor. Jag får blandade känslor i sådana stunder – avund är absolut en av dem! Och stolthet över både eleverna och Komvux.

Ann-Christine och Eva bland flyttkartonger.Komvux finns i hela Sverige. Men bara Komvux Malmö finns i Malmö, kloka Komvux Malmö som satsar på pedagogiskt stöd i olika former. När andra snackar om ”elevhälsa” för Komvux med kuratorer och specialpedagoger – då är Malmö på banan sedan länge! Jag har lyckan att få vara chef över den Pedagogiska stödorganisationen med kuratorer, specialpedagoger, It-pedagog och bibliotekspersonal.

Bibliotek finns på alla våra tre Komvux-skolor, med tillhörande personell expertis! På Komvux Malmö Kungsgatan 44 har biblioteket precis totalrenoverats. På måndag den 7 oktober kl 14 är det invigning!

Det som började som en vision för det nya biblioteket har blivit verklighet. Visionen togs fram av en grupp medarbetare under ett gediget arbete som resulterade i en rapport. Den har varit grunden för det arbete som har gjorts. Tack alla som har bidragit; arbetsgrupp, fysisk miljö och – inte minst – bibliotekspersonalen! Man och kvinna testar grön fåtölj.