Läsning lockar nyanlända elever i tonåren

Bibliotekarien Khadija Qurichi förmedlar läsglädje til nyanlända elever.
Läsning är nyckeln till språket. Språket är nyckeln till all kunskap. Så säger bibliotekarien Khadija Yousefi Qurichi när hon vill uppmuntra nyanlända elever att börja läsa böcker på svenska.
Mottagningsskolan Mosaik med elever i årskurs 7-8 har byggt upp ett skolbibliotek med nästan 3000 böcker, datorer, tidningar och TV. Biblioteket har en egen profil. De flesta av böckerna är på lätt svenska och riktar sig till tonåringar som varit kort tid i Sverige.
Efter en höst av inköp och registrering av böcker och andra förberedelser öppnade biblioteket strax efter vårterminens start i år. Och intresset för läsning i pappersform och digitalt är stort bland de nyanlända eleverna.
– Jag tycker att det är kul att läsa på svenska. Det är inte så svårt. Jag förstår inte alla ord i en berättelse. Men jag lär mig när jag tränar och tränar på att läsa, säger eleven Nourallah Zaeri från Afghanistan.
I biblioteket finns en blandning av skönlitterära böcker, serier och faktaböcker. Högst i kurs hos eleverna, särskilt bland pojkarna, är skönlitterära böcker som handlar om kärlek.
– Ungdomar vill läsa om saker som de kan relatera till i sina egna liv säger Khadija Yousefi Qurichi.
biblionourallahHon och skolvärden Ask Gasi som också arbetar i biblioteket älskar böcker. Det är märkbart att det smittar av sig hos eleverna.
Biblioteket har öppet varje dag 9.30- 14.30. Alla elever på Mottagningsskolan Mosaik får två gånger i veckan gå i en läsgrupp på biblioteket. Den här morgonen, en mulen februarimorgon i Malmö, ska en klass på nio elever från fem olika länder läsa novellen om Zarko och Ramona i serien, Läsa till max. Den är anpassad för elever som studerat svenska i några månader. Novellen handlar om Zarko som nyligen kommit till Sverige och Ramona. Hon har bott längre i Sverige och gått i skolan ett tag. Ramona och Zarko blir klasskamrater.
Eleverna kommer med sin klasslärare Isis och Khadija berättar om hur läsövningen ska gå till. De delas upp två och två. En elev får läsa högt i novellen medan den andra lyssnar. Sedan byter de. Efter 20 minuter samlas hela klassen igen för att diskutera vad de läst. Khadija ställer frågor om vad novellen handlade och undrar hur de tror att Zarko kände sig första dagen när han kom till skolan? Jag tror han är lite nervös för att träffa de nya klasskamraterna, säger en flicka i läsgruppen. Några andra elever nickar instämmande.
När tiden för läsgruppen börjar lida mot sitt slut är det många armar som sträcks upp i luften. De vill låna med sig novellen och fortsätta att läsa till nästa dag. Nästa gång ska de skriva en recension av boken. På biblioteket finns det 15 klassuppsättningar av olika böcker på lätt svenska. Böckerna finns att lyssna på hos inläsningstjänst. Flera elever vill få tips om andra böcker de kan läsa.
– Känslan av att ha klarat av läsa en hel bok är enormt betydelsefull för eleverna. De växer och får ett bättre självförtroende, säger Khaidja.
En elev dröjer kvar efter lässtunden. Hon vill låna en mer avancerad bok på flera hundra sidor. Ask Gasi plockar fram en bok till flickan och visar att de har böcker av Selma Lagerlöf på lättare svenska. I biblioteket finns det något för alla oavsett vilken nivå eleverna är i sitt läsande och det finns en avdelning med böcker på andra språk än svenska.bibliotek201702-025-800x533
Och biblioteket utvecklas hela tiden. I en hylla finns sedan en vecka tillbaka tidningar från olika länder i och språk från Malmö stadsbibliotek. Nästa steg är att eleverna ska lära sig källkritik och kritisk granskning när de söker information och nyheter på internet. Mottagningsskolans Mosaiks rektor Nils Daag vill att eleverna ska få tillgång till nyheter från sina hemländer på bibliotekets TV. SVT:s lätta nyheter, BBC och den arabiska kanalen Al Jazeera program som kan bli aktuella för eleverna.  Inhämtning och upplevelser av nyheter på andra språk än svenska kan eleverna ha nytta av när de har studiehandledning och exempelvis modersmålsundervisning.
– Det betyder mycket för eleverna att de kan följa med i vad som händer och är aktuellt i sina hemländer. Det påverkar deras bild av sig själva och de kan jämföra med hur det är att leva i Sverige, säger Nils Daag.
 
Mottagningsskolans Mosaiks läsgrupper är uppdelade i tre delar
Del 1: 20 minuter gemensam läsning.
Målet är att: utveckla lässtrategier, utveckla ordförrådet och upptäcka läsglädjen.
Val av litteratur: Alla elever läser en gemensam bok ur klassuppsättningar.
Läsmetoder: läsa två och två, var sin sida. Läsa i grupp, lyssna till inläsningstjänsten, lästräna med läraren.
Del 2: 20 minuter boksamtal/bokprat.
Målet är att återberätta innehållet muntligt, träna uttal, beskriva personer och miljöer i boken och våga prata inför gruppen.
Del 3: 20 minuter fri läsning.
Målet är att utveckla lässtrategier, ordförrådet och upptäcka läsglädjen. Val av litteratur: Fri läsning eleverna kan välja mellan, skönlitteratur, facklitteratur, serieböcker, tidningar och läromedel.