Lekens väg till känslighet

Färgglada lappar.

Återigen fick vi på Lindängehus förskola äran att möta tillitsverket. Efter totalt fyra veckor hos oss i ett nära samarbete med barn och pedagoger var det så dags för alla pedagoger att få möta dem under en förmiddag på en verksamhetsutvecklingsdag. Precis som barnen möttes vi av magisk lekmiljö full av möjligheter. Där fanns trollskogen och älvlandet men också olika tyger och mattor för att skapa den där extra känslan av mystik och fantasi. Spända och förväntansfulla, inte helt olikt barnen, satte vi oss i en ring – förmiddagen och äventyret kunde börja.

”Det bästa vi kan ägna oss åt nu är leken, det är den största fredshandlingen där vi får öva på det som är att vara människa, de mjuka värdena i människan”. Med denna mening öppnar Stina från Tillitsverket förmiddagen och hänvisar till Lars H Gustavsson, barnläkare. Med tanke på situationen i omvärlden känns denna mening extra hoppfull och viktig. Det är stora svårigheter som mänskligheten står inför med ett samhälle som bygger på effektivitet och produktivitet där de hårda yttre värdena får mycket fokus. Men, poängterar Stina, sedan har vi också allt det där andra, mjukvaran. Som handlar om de mänskliga förmågorna att kunna samverka, empati, skapande och fantasi – vilka är svåra att mäta och väga men som också är en del av att vara människa. Tillitsverkets syfte är just detta – att få fram och belysa de mjuka värdena och höja dessa. Tanken för dem är också att börja där vägen fortfarande är framkomlig, hos barnen, som bär på löftena om våra kommande generationer och som vi en dag ska lämna över till.

Stina lyfter en ganska svindlande tanke ”De barn som börjar förskoleklass nu till hösten går i pension 2080 – vad kommer de att mötas av?”. Det har vi förstås ingen aning om med tanke på hur snabbt utvecklingen går, men det vi vet är att de behöver vara hoppfulla, fyllda av hopp om att världen går att ändra. De behöver också vara flyttbara och ha förmågan till samarbete för det går inte att skapa en bättre värld om vi inte kommer samman. De behöver också kreativitet och företagande med innovativa idéer och lösningar. Likaså behöver de ha förmågan till fantasi för att kunna möjliggöra förändring och känslan av att det finns en annan väg, mitt liv kan ta en annan väg och vändning … Stina är övertygad: leken är det bästa man kan ägna sig åt för att i leken tränar du alla dessa förmågor och egenskaper. Det är också här som begreppet känslighet kommer in och lyser som allra starkast – vägen till att kunna leka, att kunna känna inlevelse, att kunna vara i fantasin går via en människas känslighet. Det ligger så nära barn att vara i känslans värld menar Stina och använda sin känslighet, men, den världen smäller ganska hårt till denna känslighet, det finns liksom inte riktigt tid för ”det här andra”, de mjuka värdena. Därför vill Tillitsverket framhålla känslighet som en väg till medmänsklighet, som en väg till varje individ att känslighet finns. En fråga som lyftes var därmed ”Hur kan vi som vuxna stödja barnens inre liv och att det ska få finnas och få ta plats?”

Två personer håller upp handflatorna.Det skulle vi snart bli varse, för tillsammans gick vi in i lekens värld och dess möjligheter …

Vi förvandlades av en trollkarl som kunde förvandla oss till de mest spektakulära saker. Vi agerade ormar som jagade varandra, tillsammans enades vi för att skydda vårt land mot två troll som var på jakt efter landets skatter, vi skärpte våra sinnen genom att med ögonbindel leta efter en bjällras ljud, vi ledde varandra genom förskolan med ögonbindel utan att prata, vi förflyttade vatten och skickade en fjäder mellan varandra som inte skulle nudda mark och mycket, mycket mer … Tre personer leker.

I våra efterreflektioner kunde vi konstatera att vi b la varit med om och tränat på egenskaper som solidaritet, medmänsklighet och förmåga att samarbeta. Vi kunde också se hur vi var i stunden, här och nu. Som en pedagog uttryckte ”Även om vi alla har våra problem och bekymmer så släppte vi detta för att gå in i leken och inte tänka på massa annat för en stund”. Vi kunde också se kopplingarna till barnen – bara genom att få skratta och känna glädjen i gemenskapen kan få vara huvudsyftet i att få leka för när vi väl har fått igång skrattet har vi checkat in i gemenskapen. Vi kunde också se friheten i leken och vill vi kunna utforska känsligheten så är just frihet en förutsättning. Frihet är att utforska vem jag är och vad jag gör där alla behövs – från den som tar för sig, slänger sig ut men också de som står och funderar för att se vart öppningar och lösningar finns. Här får olikheter lov att ta plats, öppenhet för att lite vad som helst kan hända i vår vardag. I mötet med fantasin får känslorna komma fram.

Några personer leker.Anna från Tillitsverket pratade sedan kring miljöns betydelse för lek och fantasi, hur viktigt det kan vara att skapa ett rum där nyttan och syftet med rummet är just fantasi och bara fantasi. Hon tillägger ”Se fantasi som ett behov, precis som mat och vatten”.

Förarbetet och bemödandet med våra miljöer har också en stor betydelse för hur leken också blir menar Anna. Vad gör platsers olika syfte med oss? Trollskog och slöjskog kontrasterna och skillnaderna mellan dessa – det mörka och det grolla, det ljusa och fantasifulla. Sagoslotts betydelse för att bygga upp stämningen inför sagor – här säger Anna något viktigt ”Att gång efter gång få höra att det goda segrar gör gott för barnasjälar”. Den meningen bär vi med oss.

Efter tre timmar tillsammans kunde vi konstatera att vi hade behövt tre dagar, inte tre timmar. Men trots detta kunde vi någonstans sammanfatta våra tankar, känslor och reflektioner kring förmiddagens viktiga ämne. Några pedagoger sammanfattade intrycken och känslorna så här:

  • Alla subjektiva perspektiv är värdefulla om de får komma till uttryck. Kreativ frihet där alla kan förverkliga sitt perspektiv, vi måste bara våga ge oss in i det och testa.
  • Det är mycket mer komplext än vad man tror. Vi fastnar lätt i rutin och struktur utifrån vår verklighet. Måste våga utmana våra egna normer som förskola men också utifrån oss som individer. Leken kan plocka fram mig som person, även om jag är blyg och alltid varit det.
  • Hur lekande är vi, egentligen? Veckorna med Tillitsverket har gett oss insikt och möjlighet till att kunna utmana oss själva. Börja i det lilla men våga att prova …
  • Hur kan vi skapa en plats där alla våra olikheter är en tillgång?

Patrick från Tillitsverket sammanfattar begreppet lek på följande vis: Lek är livet, livet är lek …

Flera personer sträcker upp händerna i luften.