Med nya kliv mot barnens bästa förskola

Tygstycken i olika färger.

Det är med stor förväntan och med lite nervösa pirr i magen som jag nu skriver mitt första inlägg på Pedagog Malmö. Jag hoppas ni kommer inspireras och få många nya tankar av att hänga med mig i min vardag, i stort och smått. Idag tänkte jag börja i organisationsutvecklingen.

Som teamledare för ett av de pedagogiska utvecklingsteamen så jobbar jag och de övriga utvecklarna i teamen med att stödja de utvecklingsprocesser som förskolechef och pedagoger arbetar med på förskolorna. Vi möter många olika verksamheter där förutsättningarna kan skilja sig, vilket ofta leder till varierad kvalitet.

Organisationsutveckling

Just nu är det stor rörlighet i förskoleförvaltningen – och då menar jag inte nödvändigtvis en fysisk rörlighet, utan mer en rörlighet i att vilja förändra; att tänka nytt, att tänka annat, att resonera utanför den förutbestämda lådan. Att vilja göra bättre. Vi vet att vi har många utmaningar men samtidigt arbetar vi tillsammans för att skapa Barnens bästa förskola. Varje dag möter vi barn på förskolan; barn som älskar sin förskola, barn som får leka, skratta, utmanas, inspirera och inspireras. Barn som har ett sug efter att lära, att förstå, att undersöka och utforska. Barnens glädje och lärande – det är ju det vi alla arbetar för. Och det är också för barnen som organisationsutvecklingen behövs.

Hajmiljö uppbyggd av tyg.

Nya karriärvägar

Att det för drygt två veckor sedan kom ut en annons där förskoleförvaltningen söker biträdande förskolechefer och förste förskollärare är nog något som inte undgått någon i vår förvaltning. Men vad kommer de här nya tjänsterna innebära för barnen? Kommer nya roller i verksamheten verkligen att göra någon skillnad i arbetet mot Barnens bästa förskola? Ja, jag är helt övertygad om det. Med ett närmre ledarskap kommer pedagogerna att få ett större stöd i det vardagliga arbetet, både organisatoriskt och pedagogiskt. Med pedagoger som får ett nära stöd skapas större möjlighet för pedagoger att vara med barnen, att leka med barnen, att ställa nyfikna frågor tillsammans med barnen, att aktivt vara exakt där barnen befinner sig. Jag tror att det är exakt det som är definitionen av Barnens bästa förskola: en förskola där barnen har tillgång till närvarande, aktiva pedagoger som skapar de bästa av möjligheter för barnen att leka, upptäcka, utforska, teoretisera, skratta och lära.

Om du är nyfiken på de nya tjänsterna och vill vara en del av vårt utvecklingsarbete, läs mer på malmo.se. På onsdag, den 27/4, klockan 17 är det ett informationsmöte på Rönnen (Rönnbladsgatan 3) om du vill veta mer och dessutom ha möjlighet att ställa dina frågor personligen till utbildningschefer, förskolechefer, HR eller pedagogisk teamledare. Ses vi där? Det hoppas jag!