Med siktet inställt på skolledarskap

Kvinna och man föreläser framför projicerad presentation.

Den 12-13/9 startade vi upp programmet Skolledarskap i sikte på uppdrag av GrF. Syftet är att pedagoger som är nyfikna på skolledarskap ska få möjlighet att fördjupa sig i vad det uppdraget innebär.

Deltagarna kommer även utbildas inom områden som stödjer ett skolledarskap. Exempel på tema är “att hantera motstånd”, “gruppdynamik”, “ledarskap”, “kommunikation” och “svåra samtal”. De 24 deltagarna fick höra Grundskoledirektören Anders Malmquist prata om utmaningar och möjligheter för skolledare i Malmö stad. Caroline Sjölin och Magnus Jervill delade med sig av sina erfarenheter från skolledarskapet. Deras slutsatser var att trots hårt jobb och komplexa svårigheter är skolledarskap världens roligaste jobb.

Upplevelsestig på Rönnen

Deltagarna fick genomföra en upplevelsestig på Rönnen där de besökte samtliga stödfunktioner inom GrF. Varje stödfunktion; Kommunikationsavd, HR-avd, Ekonomiavd, Myndighetsavd, PI Malmö och SoS delade med sig vilket stöd de riktar till skolledare. Malin Ullman från kvalitetsavd gick igenom styr- och ledningssystemet och Pedagog Malmö informerade om möjligheten att arbeta med kollegialt lärande genom att blogga.
På slutet av dag två formerades deltagarna i lärgrupper och bokade in tider för gemensamma observationer på ett APT-möte, där de ska studera ledarbeteende. De ordnade ett gemensamt system i MAAPS för att dela material. Första uppgiften blir att intervjua en biträdande rektor. Dagarna var fulla av engagemang, frågor, lust och hög energi.

Några deltagarkommentarer

“Vilket stöd det finns!”
“Ramar men ändå frihet.”
“Frustration över att det måste gå till på ett visst sätt.”
“Känsla av att man inte är ensam.”
“Tydlig genomtänkt förvaltning.”
“Jag känner mig oerhört privilegierad.”

IMG_1196

En fantastisk uppstart!

En utvärdering utav dessa dagar visar att samtliga 24 deltagare är oerhört nöjda över innehåll och upplägg. Vi programansvariga är stolta och glada över förmånen att få göra detta ihop. Det blev en fantastisk uppstart!
Elisabet Graci, Specialist Organisationspsykolog, PI Malmö
Anders Lindmark, Utvecklingssamordnare, PI Malmö
Tina Rörgren, HR konsult, Ledarutveckling