Modersmålslärares digitala kunskaper har ökat

Urszula Masri står på skolgård.
Urszula Masri

Fortbildningsinsatsen gav resultat. Digitala redskap börjar bli en naturlig del för modersmålslärare att använda i undervisningen.

En del lärare har fått nödvändiga grundläggande datorkunskaper, andra kan skapa sitt eget presentationsmaterial. Men en sak har skett för samtliga deltagare. Den digitala kompetensen för närmare 300 modersmålslärare har nått en ny nivå.

Urszula Masri, modersmålslärare i polska, är en av Språkcentralens 15 gruppledare som lett sina kollegor genom en utbildning bestående av åtta moduler under ett helt läsår. Hon har ett gediget intresse och kunskap om digitala verktyg och testar ofta nya program. Men det var helt nytt för henne att vara gruppledare.

– I början var det lite svårt att leda en grupp kollegor. Det är något helt annat än att vara pedagog för elever i klassrummet.

Grundläggande kunskaper

De första träffarna Urszulas två grupper med cirka tio lärare i vardera grupp fick de bland annat lära sig anpassningar och inställningar på datorn i mobilen och på Outlook och Gmail, hur man hittar länkar, skapar och strukturerar mappar. De gick också igenom upphovsrättsregler för bilder på nätet och vilka man kan använda i undervisningen och deltagarna fick lära sig hantera Malmös digitala kommunikationsverktyg MaApps.

– I början handlade det om basala kunskaper som hur man kommer till Google Chroome och vilka verktyg hittar jag där och vad det kan användas till. Vi pratade om begrepp som behövs. Målet var att skapa ett gemensamt språk.

En del tyckte att det var tråkigt, det var ganska tyst i gruppen och inte så många diskussioner.

– Jag hade själv gått samma kurs. Det är som att gå från förskolan till högstadiet kunskapsmässigt. Man måste gå igenom grunden för att det ska bli roligt.

– Jag försökte anpassa materialet till olika kollegor beroende på vilken nivå de var på. Alla behöver känna att de blir sedda för att de ska bli nöjda.

Efter den inledande fasen hände det något med Urszulas grupper. Hennes kolleger blev engagerade och aktiva. De delade med sig sina kunskaper med varandra, gav tips om appar, förberedde sig och övande inför nästa kurstillfälle.

Egna behov

– Jag tror att många upptäckte att det inte är så svårt som det låter att använda datorn och mobilen i undervisningen. De lärde sig att anpassa datorn efter sina egna behov.

– Mina kollegor blev också trygga med varandra. Man måste våga ställa frågor, en del hade mer digitala kunskaper, andra mindre. För en del gick det långsammare för andra fortare. Det viktiga är att det går framåt, att det sker en utveckling.

Hon tycker själv hon har lärt sig en hel del under resans gång.

– Jag har kunnat sätta ord på tysta kunskaper som jag inte visste att jag hade. Jag har gjort många saker automatiskt utan att tänka på vad eller varför jag gjort det. Jag har också fräschat upp mina digitala kunskaper.

Mellan kurstillfällena träffades gruppledarna och delade erfarenheter om hur deltagarna utvecklades. Under kursen fick deltagarna i Urszulas grupper göra sina egna presentationer, hitta bilder, filmer med mera, efter eget huvud. Då hade en hel del gått från Mappsstrukturen och att förstå Google Classroom, till att själva strukturera sitt undervisningsmaterial och göra egna presentationer.

– Jag har fått en enorm erfarenhet av att leda en grupp kollegor. Det har gett mig blodad tand. Jag gör gärna om det, säger Urszula Masri.

Ett axplock av vad Urszula använder: Google Classroom, Google Drive Kahoot, Google dokument, YouTube, Paddlet, Pinterest, Prezi, Pooplet, ClassroomScreen

Läs mer om IT-satsningen:

Digitalisering i fokus på Språkcentralen

Text och foto: Suzanne Hörle