Nu är det slut för tredje omgången av skoledarskap i sikte

Gruppbild på deltagare, en rad stående och en rad sittandes framför.

Nu är det en månad sedan skolledarskap i sikte hade sin sista träff och 23 deltagare fick avsluta ett år av utveckling och utbildning. Denna sista träff genomfördes fysiskt, givetvis coronasäkert, på Katrinetorp dag ett och på Rönnen dag två.

Dagen började med Collectiv Teachers Efficasy.

Tror vi på att vi kan lyckas på en skola kommer vi att göra det.

Ett pass om den kollektiva kraften som finns på alla skolor och som är nyckel till att lyckas fullt ut med våra elever. Deltagarna fick, med hjälp av Jenni Donohos tankar, fördjupa sig i detta viktiga perspektiv på det pedagogiska ledarskapet. Det tog inte många sekunder förrän deltagarna var inne i djupa och intressanta diskussioner om skolutveckling, lärarinflytande, målsättningar och mycket mer.

Människor sitter runt bord och diskuterar.

Elisabet avslutade detta pass med att gå igenom Rogelbergs forskning om evidensbaserade möten. Deltagarna tyckte detta var tänkvärt och viktigt eftersom de sitter i många möten på skolan och som en deltagare sa ” kan våra möten bli mer effektiva har vi mycket att vinna”.

Efter lunch var det målmatrisarbete för hela slanten. Det innebär att utifrån Christian Jacobssons målmatris arbeta med att skapa en sammanfattad bild över hur olika mål hänger ihop. För många blev detta en kunskap som de direkt kunde ta med sig till sin verksamhet.

Efter målmatrisen fick deltagarna titta i sina reflektionsböcker och dels blicka bakåt och dels fundera på vad deras nästa steg blir. De fick två och två coacha varandra i dessa viktiga reflektioner. Dagen avslutades med en gemensam middag.

Dag två startade med en kort inledning av ledarskapsteorin – Full Range Leadership Model – som handlar om ledarskapsbeteende kopplat till effektivitet och engagemang. Deltagarna fick sedan arbeta med att ta fram olika ledarskapsbeteende och när de kan vara användbara. Innan lunch genomförde deltagarna en utvärdering av programmet i smågrupper.

Personer lyssnar på man som föreläser framför projicerad presentation.Det sista momentet på programmet hade Grundskoledirektören Anders Malmqvist. Under temat Malmö-utmaningar, ledarskapet och våra strategier pratade Anders om Malmö stad och grundskoleförvaltningen. Vilka utmaningar det finns och hur förvaltningen organiserar och arbetar för att möta dessa utmaningar. Anders började med att förtydliga grundskolenämndens viktigaste uppdrag som är: att skapa en likvärdig verksamhet som möjliggör en hög måluppfyllelse för alla Malmös elever. Anders avslutade med att önska alla lycka till i sina uppdrag.

Dagarna och hela programmet avslutades med bubbel och diplomutdelning. Vi kan konstatera att vi har fördjupat vårt lärande genom att intervjua biträdande rektorer, lyssnat på erfarna skolledare, arbetat med grupprocesser och kommunikation allt kopplat till skolforskning och det pedagogiska ledarskapet. Givetvis har syftet vara att styrka varje elevs bästa skola.

Det har varit en härlig resa och det blev en fin avslutning för ett härligt gäng. Vi skulle vilja avsluta med en kommentar från en grupps utvärdering och med den texten önska alla deltagarna lycka till i framtiden.

”Programmet har haft ett bra innehåll som sätter fingret på exakt det som vi behöver lära oss i vår yrkesvardag. Vi har fått verktyg för att kunna känna att man vill söka tjänster som biträdande rektor. Vi har fått en klargörande bild av uppdraget. Målmatrisen sammanfattar det som Anders och Elisabeth har pratat om genom hela processen (knyter ihop säcken) och ett verktyg som man verkligen kan använda i sin verksamhet”.

Stort tack till deltagarna och till alla som hjälpt till att göra Skolledarskap i sikte så bra.

Anders Lindmark & Elisabet Graci