Ny mötesplats för lärare med fokus på nyanlända

motesplats170407-008-1280x853-2
Sva-lärarna Anna Lepsenyi och Sandra Mannsdorff är ensamma i sitt uppdrag att ha ansvar för nyanlända på sina skolor.  Nu har det fått en mötesplats att dela sina erfarenheter med andra i samma situation och möjligheter att få nya kunskaper.
Det är Språkcentralens avdelning Vägledning och stöd som arrangerar träffarna under vårterminen och tillsammans med deltagarna sätter ramarna för innehållet. När andra träffen hålls i Språkcentralens lokaler för en grupp lärare får de i uppgift av tolka individuella studieplaner, ISP, för två elever med vitt skilda förutsättningar.
Insatser för elever
Vilka insatser eleverna behöver får de sedan diskutera gemensamt. Anna Lepsenyi är ansvarig för förberedelseklasserna för nyanlända elever i årskurs 6- 9 på Rönnenskolan. Hon började sin tjänst i augusti förra året.
– Jag är ensam i min roll på skolan. Jag har läst väldigt mycket och satt mig in i Skolverkets regler och material. Det är värdefullt att få lov att träffa andra kollegor i samma situation och höra hur de tänker och arbetar med nyanlända. Jag får också med mig nya kunskaper som jag kan sprida till mina kollegor på Rönnenskolan.motesplats170407-023-1017x1280
På Rönnenskolan går just nu tolv nyanlända elever.  Anna tycker att hon i lugn och ro får möjlighet att sätta sig in i varje ny elevs behov som hon tar emot från Mottagningsskolan Mosaik. I arbetslaget går hon igenom hur undervisningen och insatserna ska se ut för eleven. Sandra Mannsdorff är förstelärare och ansvarig för nyanlända elever på Blankebäcksskolan i Oxie. Hon har haft sitt uppdrag i ett och ett halvt år och har liknande erfarenheter som Anna.  De jobbar bägge på skolor som har 300 elever.
Får inspiration
– Jag har byggt upp mottagandet av nyanlända elever så att det passar mellanstadiet på Blankebäcksskolan. Det har varit stimulerande att få vara med och styra utifrån Skolverkets riktlinjer, säger Sandra.
Men samtidigt har Sandra saknat att få diskutera med andra som har samma uppdrag som hon själv.
– Det handlar både om att få inspiration och stöttning i hur man tänker kring de nyanlända eleverna. Så jag tycker det är jättebra med mötesplatser, säger hon.
På Blankebäcksskolan, som är en F- 6 skola, finns för närvarande 15 nyanlända elever. Till skillnad från Rönnenskolan har man inga förberedelseklasser. Skolan jobbar med prioriterad timplan och har sedan länge ett språkutvecklande arbetssätt. Sandra tycker att hennes kollegor har en positiv inställning till arbetet med nyanlända elever.
– Det finns en bra struktur och jag sitter ofta med mina kollegor och diskuterar, säger Sandra.
Både Sandra och Anna är överens om att det finns en ökad medvetenhet om nyanlända elevers behov.
– Det finns en vilja hos klasslärare att det ska bli en lyckad integration för de nyanlända skolbarnen. Idag är det naturligt att tala om nyanländas lärande. Så var det inte tidigare. Det har ändrats på mycket kort tid, säger Sandra Mannsdorff.
Vägledning och stöds mötesplatser
Under vårterminen hålls fyra träffar på Språkcentralen. Träffarna innehåller: Rutiner och ISP i praktiken, rekommenderade insatser och anpassningar utifrån ISP och kartläggning i praktiken, samt kartläggning steg 3. Vägledning och stöd har ett samarbete med språkutvecklingsgruppen på PI i arbetet med nyanländas lärande.
Vill du veta mer? Kontakta:
Lina Chemali
Utvecklingssekreterare/ ma/no-lärare
E-post: lina.chemali@malmo.se
Tel: 0708 -74 9185
Dan Collin
Utvecklingssekreterare / sva/so-lärare
E-post: dan.collin@malmo.se
Tel: 040-341000
Petra Marti Tanaka
Specialpedagog och sva-lärare
E-post: petra.marti-tanaka@malmo.se
Tel: 0723 70867