Ökad trygghet för elever med anställd modersmålslärare på Geijerskolan

Porträttbild Tony Strömstedt, rektor på Geijerskolan.
Tony Strömstedt, rektor på Geijerskolan, är nöjd med beslutet att anställa en modersmålslärare på skolan. Foto: Suzanne Hörle

Tätare kontakter med föräldrar, tryggare elever och närmare relationer med kollegor. Fördelarna att ha en modersmålslärare i arabiska anställd på skolan är många för Geijerskolan i Limhamn.

– Det betyder mycket för arabisktalande föräldrar att ha en lärare på skolan som pratar samma språk och kan förklara saker när de inte förstår något i barnens skolgång, Utbytet mellan hem och skola har fördjupats, säger Tony Strömstedt, rektor på Geijerskolan.

I samband med att Geijerskolan fick ta över kommunikationsklasser för elever med språkstörningar fick Tony Strömstedt frågan om han vill ha en modersmålslärare anställd på skolan på halvtid.

I Malmö finns ett 50-tal modersmålslärare som är anställda på skolorna istället för att tillhöra Språkcentralen som organiserar modersmålsundervisningen i staden. Lärarna har arabiska som modersmål och många av dem arbetar på så kallade högindexskolor, ett begrepp för skolor som ligger i socioekonomiskt utsatta områden.

– Det är nog lite ovanligare att ha en anställd modersmålslärare i den här delen av staden, säger Tony Strömstedt.
Geijerskolan ligger mitt bland villakvarteren på Limhamn i den västra delen av Malmö och har ljusa fina lokaler.

Det har gått knappt ett år sedan Anna Safi började som är modersmålslärare i arabiska på Geijerskolan. Tony Strömstedt ångrar inte beslutet att anställa en modersmålslärare på skolan.

– Det var oklart hur det skulle bli eftersom vi inte hade någon tidigare erfarenhet att luta oss mot. Jag skulle säga att det avgörande är att hitta rätt i relationerna och vi har fått ett mycket bra samarbete med Anna. Det har flutit på väldigt smärtfritt. Vi är jättenöjda, säger Tony Strömstedt.

Lätt att få kontakt med andra lärare

Anna Safi arbetade 29 år på Värner Rydénskolan i Rosengård innan hon började på Geijerskolan.
– Jag fick hjälp med det jag behövde av ledningen på Geijerskolan direkt och det var lätt att få kontakt med lärarna på skolan. Det fungerar bra att planera tillsammans med lärarna i de ämnen jag har studiehandledning i.

– Jag trivs här. Det finns en kontinuitet här som jag uppskattar. Det är få vikarier och man möter samma personer. Jag vet vem jag kan vända mig till om jag behöver få svar på något, säger hon.
Hon tycker att det finns många plus att vara på en skola som modersmålslärare.

– Jag träffar eleverna ofta. Jag är ingen främling. De känner mig vid det här laget. Det är en trygghet för dem, säger Anna Safi.

Tony Strömstedt står utanför Geijerskolan.Geijerskolan har valt att koncentrera Annas halvtidstjänst på skolan, måndag till onsdag. Då kan hon följa barnen under hela skoldagen och det underlättar för undervisningen i modersmål som delvis sker på eftermiddagarna.

– Hon blir hemma på skolan. Anna kan exempelvis vara med på våra fortbildningar, bli insatt i våra åtaganden och vara delaktigt i allt som sker på skolan, säger Tony Strömstedt.

Anna jobbar med eleverna i kommunikationsklasserna och det föll sig naturligt att hon skulle ingå i arbetslaget med personalen som jobbar med kommunikationseleverna. Dessutom kände hon den ansvarige läraren för kommunikationsskolan sedan tidigare.

– Eleverna i kommunikationsklasserna behöver mycket hjälp, säger Anna Safi.

– Hon har fått ett tight samarbete med lärarna och stöttar eleverna språkligt. Hon kan upptäcka om det är i modersmålet eleven har en språkstörning, inflikar Tony Strömstedt.

Han betonar att de inte använder Anna som tolk utan när det behövs anlitar skolan tolkservice.

–  Men visst, det är oundvikligt att hon får frågor om vad olika saker betyder på arabiska, säger han.

Många språk på skolan

Geijerskolan har elever som har modersmålsundervisning i 25 olika språk. De största språken är arabiska, danska och engelska. Arabiska är ett språk som ökar på skolan. I en del språk är det bara enstaka elever, ibland bara en elev, som har samma modersmål och då kan det bli så att de får ha undervisning i ämnet på en annan skola.

– I många fall speglar språken vi har på vår skola de språk som vår personal behärskar. Vi har en mångkulturell personalstyrka. Vi har lärare som pratar serbiska, kroatiska, makedonska, danska, persiska och arabiska. Det underlättar om det finns fler på samma skola som talar samma språk. Då kan man stötta varandra, säger Tony Strömstedt.

På Geijerskolan har man lagt så mycket som möjligt av modersmålsundervisningen på tisdagar och onsdagar.

– Det finns organisatoriska vinster i det. Personalen på fritids kommer lättare ihåg att skicka elever till modersmålsundervisningen om det är koncentrerat till vissa dagar, säger Tony Strömstedt.

Han har flera tankar om hur han kan förbättra kontakterna mellan modersmålslärarna som är på skolan en dag i veckan och lärarna på skolan. Anna kan fungera som en kontaktperson för lärarna om vilka de ska vända sig till när det gäller allt från administrativa frågor till att få kontakt med ämneslärare, mentorer och andra lärare på skolan.

– Jag vill inte säga att vi är i mål med allt. Men vi har viljan och ambitionen att utvecklas, säger Tony Strömstedt.