Om att tänka kritiskt och inte anamma varje ny frälsarlära

Vy över Malmös hamninlopp.
David Didau tillhör den nya vågen av intressanta skoldebattörer från Storbritannien som verkar i gränslandet mellan forskning och praktik.

Hans blogg The Learning Spy har fått stort genomslag både i Storbitannien och internationellt. Ett par av hans böcker har publicerats på svenska och han har även medverkat i tidskriften i tidskriften Skola och samhälle med en artikel om vikten av att skolan fyller sitt uppdrag att främja kärleken till lärandet och ytterligare en artikel kring vad lärare bör känna till om intelligens.  I september kommer han till Malmö där han kommer att medverka både vid Pedagog Malmö Live och researchED i Malmö Latinskola. David kommer att hålla två kritiska föreläsningar kring interventioner utifrån begreppen Grit och Growth Mindset. Didau slår hål på myter och föreställningar kring undervisning och lärande och är en företrädare för en ”sund skepsis” där ett forskningsbaserat förhållningssätt visar på framkomliga vägar i klassrummet. Det är bäddat för intressanta och utmanande diskussioner vid såväl Pedagog Malmö Live som vid researchED.