Presentation om grundskolans digitalisering på nordisk skolforskningskonferens

Nu är vi på väg hem efter ett tre intensiva dagar i Odense på den nordiska utbildningsvetenskapliga konferensen NERA.

Det har varit otroligt spännande att få en inblick i vad som är på gång inom forskning om skola och utbildning både i Sverige och andra nordiska länder. Konferensen är stor och vi har valt att i första hand lyssna på forskare som pratat om digitalisering ur olika perspektiv och praktiknära forskning, men vi har också fått lyssna på exempelvis en keynote med Mathew Clarke som problematiserade dagens skolstyrningssystem i England.

Vi presenterade preliminära resultat från de fokusgruppsintervjuer vi genomfört med lärare i olika ämnen och stadier – och som är en del av det uppdrag vi har att försöka förstå vad digitaliseringen innebär för grundskoleförvaltningens skolor, lärare och elever. Vi fick många nyfikna och positiva kommentarer och många åhörare kände igen sig och menade att vi borde gå vidare med de preliminära analyser vi presenterade. Det material vi har är ovanligt stort och intressant – så tack alla ni som varit med och berättat om hur ni jobbar och använder digitala verktyg! Snart träffar vi grundskolans utbildningchefer, och det ska bli spännande att höra vilka aspekter de önskar att vi gräver djupare i.

 

Vi kommer att berätta mer om resultat och analyser här på Pedagog Malmö och andra kanaler. Håll utkik!

Karin Ollinen, Anna-Lena Godhe, Jens Ideland