Rektors röst kring NT-satsning

Kvinna sitter vid bord.

Gunilla Rasmusson är biträdande rektor på Munkhätteskolan. Höstterminen 2018 gick skolan in i en NT-satsning (naturorienterade ämnen och teknik) och det är nu andra terminen som de arbetar med verktyget NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). 

 

Vad var den största anledningen till att ni satsade på NT?

Vi tyckte att det var väldigt eftersatt i de yngre åldrarna, framför allt när det gäller att arbeta med experiment. Många lärare tycker det är svårt att få ihop eget experimentmaterial. Vi har tidigare försökt bygga upp eget material att använda, men det har tagit för mycket tid för lärarna. Så då tänkte vi att det här skulle passa oss jättebra med färdiga experimentlådor till olika teman. Att det är olika teman gör det också lättare att jobba ämnesövergripande och få med alla NO-ämnena och teknik.

 

Hur tycker du att NT-undervisningen har påverkats av satsningen och arbetet med NTA?

Vi är väldigt nöjda. Vi har forum där vi årskursvis följer upp eleverna och nu blir det mycket tydligare. Jag har pratat med lärarna efterhand och vi tycker verkligen att det blir någonting som gör att vi kan garantera att alla elever får en bra undervisning i NO och teknik. Eleverna hade inte fått en så bra undervisning idag om vi inte hade haft lådorna och utbildningarna till de olika temana.

 

Hur ser du på det upplägget, som vi kallar för ”Malmö modellen”, att den första tiden i satsningen ha en NT-utvecklare knuten till skolan, som gör lektionsbesök och har handledningstillfällen med lärarna?

Jag tycker det är ett jättebra upplägg. Lärarna var väldigt nöjda med både det konkreta och praktiska de fick hjälp med på lektionstid med sina elevgrupper, men också med den feedback de fick under samtalen i arbetslagen efteråt. Mycket uppskattat.

 

Vad är din uppfattning om vad lärarna tycker om arbetssättet?

Lärarna känner att de har fått någonting bra, både för huvudet och för händerna. Det är också så att vi gör någonting tillsammans, vi utbildar oss tillsammans så att alla lärare och årskurser får del av detta vilket gör att det blir mer likvärdigt. Tidigare var det spretigt och byggde mer på varje pedagogs intresse.

En intressant reflektion vi har gjort är att NT-satsningen och vår andra satsning med Singaporematte, som vi hållit på med i två och ett halvt år, sammanfaller väl med varandra. De har båda ett laborativt och undersökande arbetssätt som befruktar varandra väl.

 

Ser du eller lärarna någon effekt på elevnivå?

Ja, det tycker vi. Alla jobbar mer systematiskt nu. Sedan tycker vi att eleverna utvecklar språket. Jag var själv på ett lektionsbesök i en etta och blev imponerad av hur duktiga eleverna var, de använde sig av avancerade ord och begrepp. De har verkligen ökat sitt ordförråd inom temat.

 

En avslutande fråga. Skulle du rekommendera NT-satsningen och arbetet med NTA till andra skolledare?  

Absolut. Det har jag redan gjort. Jag har pratat med kollegor på andra skolor om vår NT-satsning.