Skolkultur

Tecknade 3D-människor lägger ner pusselbit på sin plats.

Det här är lite svårt att skriva om, en skolkultur går inte att beställa. Den uppstår inte heller för att man har temadagar om värdegrunden. Den går aldrig att beordra fram. Den måste helt enkelt levas, rakt igenom hela organisationen. Min uppfattning är att det faktiskt börjar med skolledningen. Det vi gör fortplantar sig nedåt.

Det viktigaste är naturligtvis att tillsammans med personalen komma fram till vilken skola man vill vara. Ibland har jag sagt att jag skulle vilja kunna väcka vem som helst mitt i natten och få samma svar på frågan “Vad står Malmö latinskola för?”. Det behöver inte vara så märkvärdigt, det skulle kunna vara: “En helt vanlig skola med god undervisning”, eller ”En skola där eleverna vill lära sig mer än de behöver”. Det är sällan någon skola står för just det, modeorden haglar på hemsidorna runt om i Sverige.

En trygg miljö, både för elever och personal, är också en förutsättning för en god skolkultur. För att en miljö skall vara trygg behövs en god organisation med bra stödfunktioner.

En elevkår som arbetar med elevernas trivsel och som visar att de gillar sin skola bidrar också till en bra sammanhållning. Vi har t ex väldigt lite klotter och vi tror att det har att göra med att våra elever gillar och känner sig delaktiga i sin skola.

Om det är möjligt tror jag också att det är viktigt att synliggöra det som görs på skolan. Vi arbetar bland annat med hållbarhetsfrågor i all undervisning. Förutom att det har blivit något som alla gör oavsett program så kan eleverna och personal se resultatet av sitt arbete för att det är synligt runt om på skolan. Arbetet med hållbarhet innebär också många externa kontakter och riktiga uppdrag för eleverna, det i sin tur medverkar till att eleverna känner att de har möjlighet att påverka och det får dem att växa och bli stolta, både över sig själva och över sin skola.

Varje sommaravslutning samlar jag in allt som har hänt under året (det är väldigt omfattande på en skola med bl a samtliga estetiska inriktningar), det rullar sedan på avslutningen så att alla kan se och känna sig stolta över allt som åstadkommits. Det här kanske kan tyckas ytligt och på ett sätt kanske det hör till avdelningen tips och tricks men man skall inte underskatta det där med att påminnas om och känna stolthet över vad som sker varje dag på skolan. Vi har många elever vars föräldrar arbetar på skolan, det är kanske det bästa betyget, att personalen tycker att skolan håller så hög kvalitet att de vill att de egna barnen skall gå här.

Skolan blir så bra som vi gör den tillsammans, det är min absoluta övertygelse.

Maria Jarlsdotter

Läs mer av Maria angående skolans organisation i de här inläggen:

Vikten av en ”väloljad” organisation

Arbetsmiljöarbete

Alla behövs