Skolledaren och kulturen

Barn ritar på gatan med kritor.

I torsdags hade vi förmånen att träffa alla Malmö Stads rektorer och prata Kultur i skolan. Vi grundade med läroplanen och vad den säger om de olika sätt man ska jobba med kultur i skolan.

Men vårt fokus låg på att tala om vikten av att skolledningen har tänkt till kring Varför – Vad – Hur vi väljer att arbeta med kultur i undervisningen. Varför, eller skolans Why, kan ju se olika ut på olika skolor men det kan till exempel vara att man sett att elevernas lust till lärande är lågt och att arbeta med kultur som en metod kan ge ökat engagemang och lust. När det gäller Vadet kanske man väljer att arbeta med upplevelsebaserat lärande där kulturupplevelse kan vara en del i undervisningen.

När vi landade i att prata om Hur så ville vi fokusera på vikten av att skolledningen väljer ett sätt att organisera sitt kulturarbete så att det blir långsiktigt och hållbart. Det vi kan se är att om det på en skola kanske bara finns ETT kulturombud som ska bära hela kulturverksamheten så blir det väldigt sårbart. Om den personen byter arbetsplats så kan hela kulturarbetet rasa. Om man i stället organiserar en kulturgrupp, både med vuxna och elever, så har vi fler som kan ha olika ansvarsområden och det finns en möjlighet till dialog och ett kollegialt stöd.

Som respons på frågan om att beskriva hur man valt att organisera sig, så framfördes till exempel skolbibliotekariens betydelse och deras möjlighet att arbeta med kulturfrågor. Vi fick också kommentarer om vikten av att kulturarbetet inte blir en happening utan något som ingår i det dagliga arbetet i undervisningen. Ytterligare en kommentar handlade om att det är viktigt att den kultur som köps in och visas upp är relevant och representativ för eleverna som ska ta del av den. En mycket viktig fråga som vi tar med oss in i vårt samarbete med kulturförvaltningen.

Avslutningsvis pratade vi om statistik och hur vi kan använda den för att få syn på om kulturtillgången är likvärdig i Malmö stad. Malmö har ett fantastiskt stort utbud för förskolor och skolor men vi har en del kvar att göra när det gäller likvärdig tillgång till denna kultur.

Vi kommer att jobba vidare med de synpunkter som vi kunde ta del av och hoppas att vi har sått några frön hos skolledarna om betydelsen av att organisera skolans kulturarbete så att alla elever får en kulturrik skolgång.