”Skolledarskap i sikte” i Ystad

Skylt där tre penslar hänger.

Nu har de 24 deltagarna kommit halvvägs in i utvecklingsprogrammet där de utforskar ett eventuellt framtida skolledarskap. Under två dagar i Ystad arbetade gruppen med  ”systemtänk”, kommunikation, grupputveckling och coachning.

Tänk vad tiden går fort! Det är redan halvtid i ”Skolledarskap i Sikte”.  Det har hänt mycket sedan starten på Rönnen i månadsskiftet januari / februari i år. Då fick deltagarna insikter om hur grundskoleförvaltningen är uppbyggd och hur de olika stadsfunktionerna stödjer verksamheten ute i skolorna. Efter uppstarten följde tre lärgruppstillfälle där deltagarna träffades, reflekterade och fördjupade sig utifrån olika tema.

Vid första träffen fördjupades kunskapen om varandra och förvaltningen. Till den andra träffen hade alla intervjuat var sin biträdande rektor och resultatet av intervjuerna blev utgångspunkten för denna träff. Till den tredje träffen hade alla observerat minst ett APT utifrån ledarbeteende. Lärdomarna från dessa observationer blev tema för denna träff.

Ystad 28-29/5

Nu har vi precis genomfört två dagar i Ystad. Internatet startade med att jobba med  det viktiga ”systemtänket” som alla ledare måste ha. Nyckelfrågan var: Vad kännetecknar en effektiv organisation? Många kloka tankar kom fram och det konstaterades att det är fler faktorer som ger en effektiv organisation mål, struktur, kompetens, flexibilitet, kommunikation var några av det som kom upp. Utmaningen är att se hur de olika delarna/faktorerna hänger ihop och vad det innebär för ledarskapet.

Efter detta pass stod kommunikation på schemat. Utgångspunkten var kommunikationsverktyget SAVI. SAVI betyder System för att Analysera Verbal Interaktion. Det är ett praktiskt verktyg för att förändra och förbättra mellanmänsklig kommunikation. Efter en kort inledande föreläsning genomförde deltagarna ett antal rollspel som exemplifierade olika typer av kommunikationer i olika grupper. Deltagarna fick många skratt och lärdomar under det här passet.

Personer sitter runt bord och samtalar.

Susan Wheelands forskning om gruppers utveckling (IMGD) var nästa punkt på programmet. Den viktiga kunskapen om hur grupper förflyttar sig i sin utveckling och vad det ställer för krav på både medlemmar och ledare diskuterades och fördjupades.

Den sista punkten på internatet var coaching. Deltagarna fick lära sig grundprinciperna i coaching och fick sedan coacha varandra. Ett viktigt inslag där man både fick lära sig en samtalsteknik och fick fundera över sitt eventuella framtida skolledarskap.

Dagarna bjöd dessutom på högsommarvärme, bad, god mat och mycket nätverksbyggande. Det bådar gott inför andra halvan av Skolledarskap i sikte.

Programansvariga Anders Lindmark, Elisabet Graci och Tina Rörgren