Skolledarskap i sikte jobbar på!

Kvinna föreläser framför publik.

Skolledarskapet och åtaganden

Skolledarskap i sikte är i full gång. Deltagarna är mitt uppe i att utforska skolledarskapets olika sidor. En del i utforskandet ingår det att få reda på och ta reda på hur de olika delarna i Grundskoleförvaltningen fungerar.

Träff 5

I onsdags (12/9) genomfördes programmets femte lärgruppsträff av sex och temat var åtagande. Inbjudna till denna träff var Malin Ullman och Josefin Smedberg från kvalitetsavdelningen. De berättade att åtagande och åtagandeplaner är förvaltningens viktigaste styrinstrument och att åtagande påverkar alla som arbetar i grundskolan. De berättade vidare att Grundskoleförvaltningens åtagandeplan innehåller två kategorier av åtaganden – 1) åtagande för lärande och 2) åtagande som skapar förutsättningar för lärande.

Åtagande för lärande

  • Varje elevs bästa skola

Åtagande som skapar förutsättningar

  • Digital förvaltning
  • Kompetensförsörjning
  • Studiehandledning, modersmålsundervisning och mottagande av nyanlända elever
  • Övergångar

Utifrån förvaltningens övergripande åtagandeplan ska varje skola sedan bryta ner den göra egna åtagandeplaner utifrån respektive skolas utmaningar och behov. Malin och Josefin hade tagit med sig en skolas åtagandeplan (givetvis avidentifierad) och deltagarna fick i mindre grupper analysera åtagandeplanen. Något alla tyckte var väldigt lärorikt och intressant.

Människor sitter runt bord och samtalar.

En kommentar från deltagarna är utmaningen att använda den förvaltningsövergripande en och göra den till något som hjälper eleverna i sitt lärande. I den påföljande diskussionen kom det fram många pedagogiska förslag på hur detta kunde se ut.

Skolledarskap i sikte undersöker

Efter Malin och Josefins uppskattade medverkan och fika tog deltagarna tag i sin nästa uppgift i programmet. Uppgiften de fått är att ur ett vetenskapligt förhållningssätt undersöka en skolas åtagande kopplat till utvald litteratur. Den 10 oktober ska deltagarna inför inbjudna skolledare presentera sina resultat och det ska bli spännande att se vad de kommit fram till.

Anders Lindmark & Elisabet Graci, programansvariga