Sociala medier i undervisningen?

Bonnie Stewart.
- Hur många av er skulle känna er bekväma med att fråga era elever om de vill öppna ett Twitterkonto?

Frågan ställer Bonnie Stewart, utbildare och forskare vid University of Prince Edward Island i Canada, till åhörarna under en av sina två föreläsningar på studiedagen Pedagog Malmö Live.

Det är en relevant fråga. Sociala medier är en given del i många människors liv, unga som gamla, i ett ökat digitaliserat samhälle. De ger människor möjligheter att skaffa, skapa och sprida information med endast några meningar och ett knapptryck. För många människor sker sociala möten lika ofta på nätet som i fysiska möten.

Malmö stad uppmuntrar medarbetare ett ökat användande av sociala medier för att kommunicera med Malmöborna. I skolan är de Malmöborna eleverna. Hört från lärare som använder sociala medier i sin undervisning, är att de bland annat fyller en viktig funktion för att lära eleverna att kommunicera utanför skolans väggar. De är digitala samtalsforum som medvetandegör vikten av förståelse för att det alltid finns mottagare till det som kommuniceras. Frågan är hur  de ska användas för att skapa lärande och närvaro samt när det är lämpligt?

Bonnie Stewart, sätter ovan i perspektiv när hon föreläser. Hennes föreläsning är en påminnelse om hur snabbt tekniken har gett oss nya mötesplatser för lärande, samt hur viktigt det är att vara medveten och närvarande för att lära oss att besöka de här platserna. Hon sätter sociala medier på kartan och problematiserar vad som händer i skärningspunkten mellan elevers digitala identiteter och dess lärande.

Stewart ser sociala medier som plattformar för att öppna upp nya vägar till kunskap, samtal och relationer. Hon poängterar dock vikten av att lära sig kritiskt tänkande och utveckla tolkningsförmåga för att kunna förstå sig själv i relation till vem en, samt andra, är på nätet. I undervisning tänker jag att lärarens roll blir att navigera elever bland alla inputs och skapa goda förutsättningar för ett digitalt deltagande. Genom bland annat dialog kring värdegrund och etiska samtal.

– Sociala medier tillåter oss att vara kreativa i våra mötesskapande men det är viktigt att en nätverkande undervisning inte bara blir konsumtion utan genererar kommunikation, säger hon.

Stewart menar att sociala medier i undervisningssyfte kräver mycket mer än att bara kunna tekniken. Hon uppmanar lärare att kontinuerligt ställa sig frågan varför när det gäller nätverkande undervisning. Väljer man som lärare att använda sociala medier är det lärarens ansvar att hjälpa eleverna att dela det som de vet. Hon återkommer flera gånger till vikten av en digital identitet och att den skiljer sig från individ till individ och formas genom individens bidrag över tid.

– Om du diskuterar saker som är av intresse för dig är sociala plattformar ett sätt att hitta andra människor som är intresserade av samma sak, säger hon.

Samtidigt lyfter Stewart hur betydelsefullt det är att vara klar med sig själv med vem man vill vara på nätet och var. I ett inledningsstadie kan det som lärare vara bra att nätverka genom slutna grupper eller att låta sina elever publicera sina bidrag genom pseudonym.

– Digital identitet kan vara ett stressmoment men det är viktigt att man blir uppmärksammad på nätet för den person som du vill bli uppmärksammad för. Det är viktigt att föra samtal med sina elever om hur de vill medverka samt att påminna om att det är de som står bakom de meddelande som de publicerar. Det är viktigt att kontrollera sin egen digitala identitet och vara införstådd med att varje enskild individ formar vad människor hittar när de letar efter en.

Stewart menar att människor i alla tider har nätverkat utifrån ett behov att etablera relationer och skapa sammanhang, och att sociala medier egentligen bara är en förlängning av det nätverkandet. Ett nätverkande som når ut till fler grupper i större sammanhang.

– Vi befinner oss i en tid där möjligheterna till lärande är obegränsade. Sociala medier är som vatten, de finns överallt, säger hon.

Text och foto: Marina Walker