Ta Vägledning & stöd i höst!

'Välkommen till mötesplatser' står på papper.
Terminen är igång och hösten börjar ta form efter att en varm augusti passerat.

Denna sommar har det som vanligt anlänt många nya elever från hela världen som ska börja i någon av Malmös skolor. De senaste åren har siffran varit stadig, runt ca 1000 nyanlända elever börjar i Malmös grundskolor varje år. Vi på Vägledning & Stöd, som ingår i Mottagningsenheten, finns för att stödja skolors personal i arbetet för en god mottagning, organisering och undervisning för just nyanlända elever. Som ett led i detta utvecklingsarbete tog vi i våras fram ett stödmaterial som består av sex identifierade utvecklingsområden och praktiska rekommendationer för en likvärdig,  kvalitativ undervisning och givande skoldag, även för våra nyanlända elever. Med avstamp i stödmaterialet  formar vi tillsammans med pedagoger och skolledare insatser utifrån den enskilda skolans behov och pågående arbete.

Sedan augusti 2018 är det obligatoriskt för skolorna att upprätta en  individuell studieplan (ISP) för varje nyanländ elev i årskurs 7-9. Att i vardagen realisera ISP utifrån kartläggningsprofilerna, elevens mål och i samverkan med SYV kan vara en utmaning. Flera skolor vill också arbeta vidare för en välfungerande studiehandledning och med bedömning av elevens andraspråksutveckling utifrån Bygga svenska– materialet. Likaså söker skolor stöd vid uppstart av förberedelseklasser. Utvecklingsarbete inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med en flerspråkighetsaspekt som grund, gynnar också vid direktplacering i ordinarie klass. Likaså vägleder vi för att skolor tidigt ska starta dialog och samverkan med vårdnadshavare till nyanlända elever, utifrån ett interkulturellt perspektiv. 

I höst kan du anmäla dig till våra tematiska mötesplatser där skolledare, pedagoger och även studie- och yrkesvägledare möts för  erfarenhetsutbyte. Terminens teman är:

  • Kartläggning steg 1 och 2
  • Individuell studieplan (träffen vänder sig till studie- och yrkesvägledare)
  • Studiehandledning
  • Förberedelseklass
  • Bygga svenska 

Kontakta oss (vos.grf@malmo.se) för mer information om hur vi kan stödja Ert arbete, eller om ni har andra frågor som rör Era nyanlända elever!Tecknade gubbar står på rad.

På Vägledning & stöd jobbar fem utvecklingssekreterare som heter Elma Radovac, Maja Söderberg, Julia Gullstrand, Helena Nilsson, och Johanna Söderlund. Nina Jansson är specialpedagog och Karin Andersson projektleder för utveckling inom studiehandledning och modersmålsundervisning