Trängsel hos skolledarna

Motorväg där bilar möter varandra.

Mitt namn är Anders Lindmark och jag är utvecklingssamordnare I Grundskoleförvaltningen på Pedagogisk inspiration och jag, tillsammans med mina fyra organisationspsykologkollegor, arbetar med skolledare. Min första blogg kommer att handla om trängsel.

Trängsel betyder alltför många på litet utrymme.  Det finns trängsel i matkön, trängsel att få något utskrivet, trängsel vid kaffeapparaten, trängsel på motorvägen, men det är inte den trängseln jag vill uppmärksamma. Jag vill lyfta fram trängsel som gör det svårare att skapa varje elevs bästa skola. Jag vill påstå att det är ett brännhett ämne.  Hur gör vi för att skapa utrymme och undvika trängsel, hur gör vi för att samsas om det vi har?

Jag vill ge fyra exempel:
Malmö stad har fått flera rubriker i media den senaste tiden om personalomsättning och dålig arbetsmiljö – Det kan vara ett uttryck för trängsel. Vår förvaltningsledning vill ta reda på hur man kan avlasta våra skolledare – Det kan var ett uttryck för trängsel. Pedagogens svårighet för att lära sina elever multiplikationstabellen – Det kan vara ett uttryck för trängsel och elevens betyg D på senaste nationella provet – Det kan vara uttryck för trängsel.

Jag är väldigt intresserad av skolledarens trängsel. Jag tror att en skolledare handskas med mycket trängselproblematik. Deras trängsel kan vara förväntningsträngsel, innehållsträngsel, direktivträngsel, trängsel om faktiska ytor och glöm inte trängseln i kalendern. Mycket trängsel helt enkelt!!
Ta förväntningsträngsel. Det finns så mycket förväntningar på en skolledare. Elever, föräldrar, pedagoger, andra skolledare, utbildningschefer, förvaltningschef, politiker, allmänhet etc. Alla har sina förväntningar på skolledaren och det är inte lätt att uppfylla allas förväntningar. Ställ er i kö!

Innehållsträngseln på en skola är välkänd. En skola innehåller så mycket: ett antal hundra människor, 17 ämnen, lite PRAO, lite antimobbing, lite öppet hus, lite utflykter, lite nationella prov. För att inte tala om lite slagsmål, lite förseningar, lite brandskydd, lite lönesamtal, lite rekrytering, lite stratsys, lite nyanlända, lite utbildning, lite språklyft……Man kan verkligen förstå att det är trängsel om innehållet och att skolledaren är ansvarig för allt.

Direktivträngseln är en komplicerad nöt att knäcka. Det finns så mycket direktiv att förhålla sig till och följa. Det är skollagen, Läroplaner, direktiv från Malmö stad, IT- strategier, kvalitetsarbete, tillsynsärende, byggnormer, arbetsmiljölagstiftning, brandskydd och mkt mer.

Hur bekämpar man trängsel? Många letar efter nya vägar eller genvägar för att slippa trängas och det finns någon som är framfusig och tränger sig före. Vad blir mina slutsatser av det här? Stundar en mörk och dyster framtid med en kvävande trängsel som resulterar i ett omöjligt skolledarskap? Tar trängseln överhand och förlamar verksamheten? Nej det tror jag inte. Det går absolut att hantera trängsel, finna ytor, utvecklas och trivas.

En av mina högst ovetenskapliga slutsatser om hur en skolledare kan hantera trängsel (gäller nog alla med trängselproblem) är att börja ta itu med en speciell sorts trängsel nämligen målträngseln. Om man klargör, förtydligar och sorterar sina mål och kanske rent ut av sätter nya mål är jag övertygad att ytor öppnar sig och det trängs mindre.

Ju mer jag jobbar ju mer blir jag övertygad att en av mina viktigaste uppgifter är att skapa ytor för skolledarna. Då kan de fatta bra beslut, möta utmaningar och skapa förutsättningar för varje elevs bästa skola. Vi kan göra som i Stockholm och Göteborg, inrätta en trängselskatt men varför? Vi har de förutsättningar vi behöver för att skaffa de ytor vi behöver för att slippa trängas.

Anders Lindmark