Utveckling kräver ansvarstagande

Barnhand håller i liten planta.

Mitt i förskoleförvaltningens organisationsutveckling så är det självklart många frågor som väcks. Hur vet vi att detta verkligen kommer göra skillnad? Kommer förändringen att ge förväntade resultat? Och på vilket sätt kommer det göra skillnad för barnen, på riktigt?

Som jag skrev i mitt förra inlägg så är jag säker på att det nära ledarskapet, både pedagogiskt och organisatoriskt, kommer att göra skillnad. Både för medarbetare och barn. Ett nära ledarskap gör skillnad, det bekräftar forskningen. Att bygga relationer, att känna tillit, att både ha och inge förtroende, det är viktiga delar av ledarskap och när förutsättningarna för riktigt nära ledarskap finns så möjliggör vi för exakt det. Utan relationer, hur kan vi då göra skillnad? I den nya organisationen så kommer de två nya rollerna att finnas nära både barn och pedagoger och med den organisationen så är vi en bit på väg.

Händer kopplar så att lampa tänds.

Dock är det fysiskt nära ledarskapet inte lösningen på allt. Avgörande är också hur den funktionen är nära, vem som innehar den funktionen. Både biträdande förskolechef och förste förskollärare är ledarfunktioner. Det kommer krävas vissa kompetenser av dessa personer för att till exempelvis kunna möta pedagoger som upplever att de inte räcker till eller pedagoger som stångas med att förstå vad och hur verksamheten ska organiseras, dokumenteras och följas upp. Det krävs att du är trygg i din yrkesroll, att du kan lyssna in men också utmana, att du är modig och kan fatta beslut som ibland är svåra. Men också att du tycker det är roligt att möta och arbeta med människor. Det är inte vem som helst som kommer kunna axla dessa roller. Egentligen är det inget annorlunda än vilken annan yrkesroll som helst. Ta förskollärare och barnskötare som exempel. Även för dessa roller krävs det kompetenser och egenskaper för att barnen ska få den roliga, trygga och lärorika förskola de har rätt till. Vem skulle vilja tumma på det?

Nästan varje dag slår det mig vilket privilegium vi har som jobbar med de allra yngsta barnen. Tänk att vi har förmånen att varje dag arbeta med vår framtid! Det vi erbjuder barnen, de möjligheter vi skapar för barnens lärande, lek, utforskande och upptäckande – det kommer att ge avtryck i framtiden. Är det inte mäktigt? Det tycker jag! Med privilegier följer dock ett ansvar – ett ansvar i att använda makten på ett klokt och medvetet sätt där reflektionen aldrig får avstanna.

Sista ansökningsdag till de nya tjänsterna är redan på söndag, den 1 maj. Sök idag om du är en av dom som vill ta ansvar för att bygga barnens bästa förskola!