Varför skall vi dela med oss?

Frost på ruta med blå bakgrund.
StockSubmitter|Backgrounds/Textures|Holidays|Backgrounds$Miscellaneous|10|0100010011000000000000000000000000000|3$8@9004000.436_5010010.537@112$NA$@Backgrounds.Miscellaneous$Holidays.Miscellaneous$@$@37$20$@$@$@$@173$26@$@$@$@$@$@$@$@$@15$68@$@$@0x6x182.15$0x6x201.15$@Backgrounds.Miscellaneous$Holidays.Miscellaneous$@83$97$@3$8@$@$@$@$@$@$@NA$158.0$@$@$@$@$@$|||$$0$0$0|

Varje fredag försöker jag skriva ett veckobrev till personalen. Ibland blir det väldigt kort, ibland lite längre. Främsta syftet är att vi skall få syn på vad vi gör inom skolan. Mitt första blogginlägg blir ett utdrag ur det senaste.
”Fredagen den 13 februari
Det här med att dela med sig av det man gör. Hur gör man det? Och varför?
Det har väl inte undgått någon att det är en del av hur vi vill arbeta på Malmö Latinskola. Av flera anledningar; som inspiration, som idégenerering, som kollegialt lärande, som effektivisering, för en hållbar arbetsmiljö.
Redan när jag var rektor i Ängelholm försökte jag hitta sätt att organisera också annan än informell kunskapsdelning. För den informella fungerar alltid; lärare som ”hittar varandra”, spontana snack i personalrummet osv. Tror att vi nådde längst med svensklärarna som hade pärmar för sina olika kurser och olika moment där de satte in sina planeringar, ibland med varningstext; ”gör inte så här!” När någon lärare skulle gå i pension kände jag alltid en lätt panik inför att massor med erfarenhet och kunskap bara skulle knalla ut genom dörren bärande med sig allt i sitt eget huvud. I Helsingborg brukade vi anordna en överlämnandefest där ämneskollegorna fick tanka av sin kollega och få med sig så mycket det bara gick av berättelser, planeringar och material. Väldigt trevliga och uppskattade tillställningar. (Kanske förskönar jag något lite, några av svensklärarna delade aldrig med sig och alla pensionärer ville inte lämna över.)
I dagens skolvärld där mycket av det vi gör finns digitalt borde det vara mycket lättare att dela med sig. För att det inte skall bli ytterligare ett arbetsmoment för er som tar tid måste vi hitta ett sätt att göra planeringar som är enkla att använda, igenkänningsbara för eleverna och lätta att dela. Vi har bestämt oss för att vårt planeringsinstrument skall vara Sites. Det finns en liten arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en kombinerad handbok och mall och vi kommer också att tillhandahålla utbildningar för de som ännu inte behärskar Sites. Vi utarbetar även en gemensam digital yta där vi skall publicera och dela med oss av det vi gör. Utbildningen i Sites kommer vi att lägga före planeringadagarna i juni och den kommer att vara obligatorisk för alla.
Det kanske allra viktigaste budskapet är att det vi delar med varandra inte behöver vara perfekt eller färdigt. Tvärtom, det går lika bra att dela något som är på planeringsstadiet för att kanske få input från någon som har bra idéer eller som skulle vilja haka på. Det går också bra med digitala ”gör inte så här-lappar”. Använda, anpassa, förädla, dela igen – nästa person kan sedan hitta flera varianter att jämföra och arbeta vidare med och dela i sin tur. Fiffigt!”

Maria Jarlsdotter
rektor på Malmö latinskola
Bild: colourbox.com