Vi är en skola med så mycket kompetens. Inte bara hos personalen utan även hos eleverna. Den tar vi vara på och nyttjar varje dag. Varje liten del.

Caroline Sjölin är rektor och ledare på Apelgårdsskolan, Malmö stad. Caroline, eleverna och skolpersonalen på skolan har valt att vara med i Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde (GFMR) sedan 7 år tillbaka. Elever och kollegor har bidragit till att utveckla GFMR utifrån ett barnrättsperspektiv och barnets perspektiv, med förnuft och känsla.  Varje aktivitet skall gynna barnets utveckling utifrån Varje elevs bästa skola. Det är extra viktigt för oss som samarbetsparter att lyssna till hur Caroline tänker kring sin verksamhet, kollegor, elever och vårt samarbete- Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde, för att på bästa sätt möta skolans barnrättsarbete. Genom att ställa några frågor får vi bl.a. ta del av Carolines människor syn och kunskap syn som båda utmynnar i idén om att, tillsammans, skapa ett fantastiskt samhälle för alla.

1  Vad har drivit dig till att arbeta som rektor?

Jag blev rektor för att jag ville hjälpa fler. Jag var lärare innan och nådde mina elever men inte fler. Jag tror på att alla- stora som små- gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. Jag jobbar för att vara den som skapar förutsättningar för andra att bli sitt bästa jag. Detta gör jag genom att se andras styrkor och bygga på dessa. Att bygga lag- för varken jag eller andra är starkast själv.

Vad är du stoltast över på din skola, och det bästa med din er skola och varför?

Jag är stoltast över på vår skola är de barn och vuxna som varje dag kämpar tillsammans för en bättre framtid  för alla våra elever. För det mod och den kraft ni alla har som fortsätter att kämpa oavsett vilka odds. För den uppmuntran och kärlek vi ger varandra då vi tillsammans bygger framtiden genom att hela tiden ta steg i rätt riktning. Detta genom att följa upp och utvärdera vårt arbete. Göra rätt saker.

Vi är en skola med så mycket kompetens. Inte bara hos personalen utan även hos eleverna. Den tar vi vara på och nyttjar varje dag. Varje liten del. Vi har personal och elever som tillsammans representerar varje del av världen. Vilken tillgång.

Hur kommer det sig att er skola vill Ge rasismen rött kort? Vad vill ni förmedla?   

Vår skola vill ge rasismen rött kort för att vi står för kunskap och gemenskap- vänskap. Allas lika värde!  Vi hoppas kunna förmedla att om vi bara ser varandra som människor- med samma mänskliga rättigheter, lika villkor och olika kompetenser och fokuserar mer på likheter än skillnader kan vi tillsammans bygga en fantastisk värld.

4  Hur kopplar du Varje elevs  bästa skola strategin till Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde?

Grundskolefotboll mot rasism bygger på grundläggande värderingar och synliggörande av likheter genom respektfulla samarbeten över hela staden. Något som är starkt förknippat till varje elevs bästa skola där våra riktningar styr våra beslut, så som kapitel 1 och 2 i läroplanen och att vi alla handlar i enlighet en resultatinriktad och hälsofrämjande lärmiljö.

Vi omsätter lärande i konkreta handlingar och långsiktig planering som stödjer elevernas allsidiga utveckling. Att uppleva grundskolefotboll mot rasism skapar ett mervärde i upplevelser för varje elev som de uttrycker att de bär med sig i hjärtat. Fördjupad förståelse för varandra.

5   Vad driver dig som rektor och ledare i din profession? 

Det som driver mig i mitt arbete framåt är att kunskap ger förutsättningar som ökar likvärdigheten för alla. Främjar gemenskap och inkludering. Om alla får en bra utbildning så ökar vi möjligheterna till bättre förutsättningar för alla i framtiden. Oavsett vem du är eller var du kommer från. Vi ökar möjligheterna för en fantastisk värld. En värld som vi utvecklar tillsammans.

Apelgårdsskolan är en skola som gör skillnad- vi gör det tillsammans. Med varje elevs lärande i fokus.

Kartbild över malmö med röda kort utsatta vid skolor.

 

Se också: https://www.fotbollochsamhallet.se/allsvenskan/malmo-ff/