Barns delaktighet och utforskande; podd 6

Del sex av podden BDU handlar om hur verksamheten på kommunens förskolor kan få en gemensam inriktning som bland annat innebär att barnen kan bjudas in och vara delaktiga i formandet av vår stad.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Dagens gäster är Andreas Schönström, kommunalråd och tekniska nämndens ordförande och Stefanie Esse från stadsbyggnadskontoret. De samtalar med Per och Ingrid övergripande om att ge plats och utrymme för barns röster i stadsplanering och mer specifikt om den utställning som just nu i augusti finns i ett skyltfönster på Gågatan och i Kommendanthusets utställningslokal. Senare i höst kommer utställningen att flyttas till bibliotekslokaler.

Samtalet tydliggör skillnaden mellan barnperspektiv respektive barns perspektiv. I det förra fallet kan vi lita till experter, men i det andra fallet gäller det att verkligen lyfta fram barns egna röster. Samtalet handlar också om att när en stads beslutsfattare låter sig påverkas av barns tankar och idéer så innebär det inte att barns alla idéer och förslag om staden kan förverkligas. Å andra sidan så innebär ju demokrati inte heller att just min röst får styra i alla frågor, men väl att den har rätt att höras och spela roll.

I samtalet får vi reda på spännande pågående projekt i staden och samtalsdeltagarna tänker högt om hur barn och unga i förskolor och skolor kan bli delaktiga i dessa projekt. Det kan handla om mindre respektive större och övergripande projekt.

Det finns två trådar i samtalet som kan tyckas vara riktigt intressanta. Dels att det kräver en viss kunskap och vilja till att förstå barns perspektiv ur just barns perspektiv. De har en förmåga att tänka delvis annorlunda och kanske större när de tar itu med en konkret utmaning som att tänka ut trygga övergångställen.

Dels är samtalsdeltagarna rörande överens om att alla barns röster är intressanta och relevanta att lyssna på vad gäller stadens utformning, oavsett var de bor eller vilken bakgrund de har. Samtalet känns som del ett i en pågående process. Så en fortsättning följer.
Om du vill veta mer om den pågående utställningen så kan du läsa denna artikel i Sydsvenskan men klart framför allt lyssna på podden.