Porträttbild på ANNIKA KARLSSON

Annika Karlsson

annika.karlsson16@malmo.se

Jag arbetar som vetenskaplig utvecklingsledare på PI i Malmö stad och som universitetslektor på institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle på Malmö universitet. Min forskning fokuserar undervisning och lärande i NO-klassrum där elevers flerspråkighet ses som en resurs för deras utveckling av ämneskunskaper och ämneslitteracitet. Forskningen belyser de möjligheter och utmaningar som transspråkande förhållningssätt och strategier skapar för inkludering av flerspråkiga elever i NO-undervisningen.

Antal inlägg: 1