Avatar photo

Karin Jannert Romée

karin.jannertromee@malmo.se

Projektledare för det normkritiska uppdraget. Arbetar - tillsammans med kollegorna inom området Normer och värden på Pedagogisk Inspiration Malmö – med att ta fram en gemensam utbildning i normkritik för pedagoger i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Är även gymnasielärare i matematik och samhällskunskap på S:t Petri skola. Brinner för normkritik, värdegrundsfrågor, likabehandlingsarbete, relationell pedagogik, elevinflytande - och matematikdidaktik.

Antal inlägg: 0