Avatar photo

Linda Axmarker

linda.axmarker@malmo.se

Förstelärare inom språkutveckling och specialpedagogik samt specialpedagog på Lärvux. Jag arbetar både med elever inom Särskild utbildning för vuxna och undervisar där främst inom ämnet Svenska som andraspråk och med SFI-elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Antal inlägg: 0