Avatar photo

Linn Johansson

linn.johansson@malmo.se

Arbetar på Pedagogisk inspiration. Ger stöd åt skolledare och pedagoger i arbetet med BFL (bedömning för lärande) på skolnivå. Arbetet utgår från verksamhetens behov och kan exempelvis, förutom ett långsiktigt arbete med BFL, innefatta handledning i bedömning och betygssättning, pedagogiska planeringar samt workshops kring bedömning. Har en bakgrund som gymnasielärare i friskolans värld. Är en av deltagarna på utbildningen Skolledarskap i sikte.

Antal inlägg: 2