Avatar photo

Michael Blaesild

michael.blaesild@skola.malmo.se

Yrkeslärare och förstelärare på Malmö Byggymnasium. Skriver om mitt förstelärararbete på min skola. Bloggen ska spegla mina tankar och funderingar från forum jag deltar i. Transparens är grunden till det didaktiska samtalet.

Antal inlägg: 0