Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Lärdomar från Malmö - Forskning och skolutveckling i Malmö stads skolor och förskolor

På denna sida samlar forskargruppen på Pedagogisk inspiration Malmö (Pi) vetenskapligt orienterade texter om förskola, skola och skolutveckling som skrivits av personal och utvecklingsgrupper i Malmö stads förskolor och skolor. Här finns plats för forskningsartiklar, rapporter och analyser på olika nivåer. OBS! Sidan är under uppbyggnad. Fler texter publiceras löpande. Skicka gärna idéer och förslag till jens.ideland@malmo.se

Antal inlägg: 2

Publicerat:

Om sidan Lärdomar från Malmö

OBS! Sidan är under uppbyggnad. Att personal och ledare på förskolor, skolor och förvaltningsnivå tar del av forskning och beprövad erfarenhet är viktigt för att förskolor och skolor ska kunna utvecklas på vetenskaplig grund. Det är också viktigt att vi reflekterar, sammanfattar och sprider våra egna erfarenheter så att andra kan ta del av dem….

placeholder bild

Publicerat:

Forskningscirklar – en vägledning

Forskningscirklar – en vägledning är en text där professor Sven Persson sammanfattar sina erfarenheter och tankar om de forskningscirklar som utvecklades och drevs av Resurscentrum för mångfaldens skola (en föregångare till Pedagogisk inspiration Malmö) i samarbete med Malmö högskola (idag Malmö universitet). I inledningen står det: Denna rapport handlar om hur forskare från högskola/universitet och…