Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Lärdomar från Malmö - Forskning och skolutveckling i Malmö stads skolor och förskolor

På denna sida samlar forskargruppen på Pedagogisk inspiration Malmö (Pi) vetenskapligt orienterade texter om förskola, skola och skolutveckling som skrivits av personal och utvecklingsgrupper i Malmö stads förskolor och skolor. Här finns plats för forskningsartiklar, rapporter och analyser på olika nivåer. OBS! Sidan är under uppbyggnad. Fler texter publiceras löpande. Skicka gärna idéer och förslag till jens.ideland@malmo.se

Antal inlägg: 5

Om sidan Lärdomar från Malmö

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

OBS! Sidan är under uppbyggnad! Att personal och ledare på förskolor, skolor och förvaltningsnivå tar del av forskning och beprövad erfarenhet är viktigt för att förskolor och skolor ska kunna utvecklas på vetenskaplig grund. Det är också viktigt att vi reflekterar, sammanfattar och sprider våra egna erfarenheter så att andra kan ta del av dem….

Informationssökning för vuxna elever i svenska som andraspråk

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

Sammanfattning: Denna artikel beskriver hur lärare, bibliotekarier och specialpedagog på Komvux Malmö arbetat tillsammans med forskare och vetenskaplig utvecklingsledare för utveckla metoder och kunnande om undervisning i informationssökning för vuxna elever som vistats relativt kort tid i Sverige och läser svenska som andra- språk på grundläggande nivå. Resultaten pekar mot att det är givande att…

Lässtrategier inom naturvetenskapligt orienterade texter

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

Sammanfattning: Att läsa naturvetenskapligt orienterade texter kan vara en utmaning för andraspråkselever på gymnasiet eftersom de har en hög lexikal densitet och multimodalitet i form av fackord, bilder, diagram, formler. Detta projekt undersöker vilka lässtrategier andraspråkselever använder och är hjälpta av i kemiämnet genom att ge undervisning i tre stategier och att låta eleverna svara…

Att stärka elevaktivitet och digital kompetens – erfarenheter av ett SNI-inspirerat arbetssätt under pandemin

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

Sammanfattning: Under vårterminen 2020 genomförde en grupp gymnasielärare ett undervisningsupplägg där en gymnasieklass undersökte autentiska miljöproblem utifrån ett SNI- (samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll) perspektiv. Under genomförandet kom pandemin, vilket påverkade upplägg och lektionsdesign när undervisningen övergick till distans. I följande text beskrivs hur omställningen till digital undervisning bidrog till projektets utveckling, hur elevaktiviteten samt…

Forskningscirklar – en vägledning

Publicerat: Skribent: Jens Ideland

Forskningscirklar – en vägledning är en text där professor Sven Persson sammanfattar sina erfarenheter och tankar om de forskningscirklar som utvecklades och drevs av Resurscentrum för mångfaldens skola (en föregångare till Pedagogisk inspiration Malmö) i samarbete med Malmö högskola (idag Malmö universitet). I inledningen står det: Denna rapport handlar om hur forskare från högskola/universitet och…