Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Delaktiga elever i likvärdiga klassrum

Föreläsningen berör hur man får eleverna delaktiga och skapar ett likvärdigt klassrum, men nämner även ansvarsfördelningen i styrkedjan. Stort fokus läggs på hur läraren i klassrummet säkerställer att eleverna blir aktiva och att undervisningen möter alla elever där de befinner sig.

Angelica Ioseinov är F-6 lärare (matematik, svenska och svenska som andra språk) och speciallärare i matematikutveckling och arbetar på Munkhätteskolan i Malmö. Angelica mottog Malmö pedagogpris 2021 i kategori grundskola.