Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Känn igen och motverka subtil rasism i skolan

Sara Nilsson Mohammadis föreläsning utgår från en enkätundersökning med fokus på grundskolelärares attityder och erfarenheter kopplade till rasism i skolan. Den avslutas med några konkreta förslag på vad var och en kan göra för att motverka rasism.