[…] som behöver räddas, utan det är vi människor som är hotade, vilket vi har lyft fram tidigare i filmkrönikan. Genom att se filmen kan alla hitta inspiration och förhoppningsvis hitta egna vägar för att […]