[…] individuella scheman då elever kommer och går på olika tider och från olika årskurser (och här har jag bloggat om det). Därmed  har två whiteboards varit verktyg i att kunna starta upp ett […]