[…] Det är emellertid inte bara lärarna som jobbar med kollegialt lärande. Nu äntligen startas pilotprojekt med 15 skolledare, i vilket de tillsammans i två grupper jobbar strukturerat, fokuserat och långsiktigt kring distribuerat ledarskap eller kring att leda lärares lärande genom formativ bedömning för skolledare. Diskussionerna utgår från Harris (2014) och Wiliams (2016) böcker, se litteraturlista nedan. Detta har funnits på min önskelista länge, se tidigare blogginlägg. […]