”Ta emot elever i dörren, det blir ett tydligt avstamp att lektionen börjar.”

Ofta är man som lärare upptagen med att förbereda det sista inför lektionen, eller samtala med en elev eller kollega, alldeles innan lektionen sätter igång. Att då istället lägga tid på att ta emot elever i dörren kan bli en tidstjuv för läraren, framförallt med tanke på att alla eleverna i en klass ytterst sällan brukar dyka upp vid exakt samma tidpunkt. När jag undervisar vill jag att lektionen ska kunna sätta igång på utsatt tid och för att det ska vara möjligt måste eleverna ha möjlighet att droppa in i klassrummet under ett femminutersintervall före lektionens början för att t.ex. ta av jackan, lägga undan mobiltelefonen, ta fram arbetsmaterialet och mentalt förbereda sig inför det som komma skall. Mitt förslag till justering är:

”Stäng dörren och hälsa klassen välkommen, det blir ett tydligt avstamp att lektionen börjar.”