[…] och skrivsvårigheter kan vi planera hur vi går vidare. Som Rebecca Rindhagen skrev i tidigare inlägg är det viktigt att säkerställa att alla elever har fått en god läs- och skrivundervisning med […]